Vad gör kåren?

Dela

Chalmers Studentkår drivs och ägs av sina medlemmar för att tillvarata deras intressen på bästa sätt. 
Kårens vision är att:

"Alla medlemmar ska trivas och utvecklas under hela sin Chalmerstid"

Studentkåren bidrar till att höja utbildningskvaliteten, ger teknologer kontakt med arbetsmarknaden samt ger chalmerister ett tryggt socialt liv. Verksamheten drivs av teknologer för teknologer främst genom ideellt engagemang. 

Kåren bevakar och påverkar utbildningarna på Chalmers för att de ska bibehålla den höga kvalitén.

Studentinflytande

Kåren arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation.

Arbetsmarknadsfrågor

Kåren hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär.

 Stöd och hjälp

Kåren stöttar dig i frågor om ekonomisk, arbetsmiljömässig, medicinsk och psykosocial trygghet.

 Socialt liv

Kåren arbetar för att du ska få ett rikt och brett socialt liv vid sidan om studiena.