Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Så håll utkik!

Studenter som vill engagera sig i Göteborgs förenade studentkårer sökes!
17 apr 2015 - 11:04

Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas situation i Göteborg. En viktig uppgift för är att skapa mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan studentkårer, kommun, region och näringsliv. Mer information om GFS finns på www.gfs.se.

 

Följande poster är sökbara:

  • GFS verksamhetsrevisor och - suppleant

  • SUS-samordnare

  • Revisorssuppleant för Folkuniversitetet

 


Verksamhetsrevisor och - suppleant

Verksamhetsrevisorerna granskar GFS verksamhet genom att kontrollera att verksamhetsplan och stadga följs. Vid verksamhetsårets slut ska verksamhetsrevisorn lämna ett utlåtande kring detta samt ge styrelsen en rekommendation om GFS presidium ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Som verksamhetsrevisor har du kontinuerlig kontakt med GFS presidium och är adjungerad till GFS styrelsemöten. GFS söker en (1) ordinarie verksamhetsrevisor och en (1) suppleant för verksamhetsåret, uppdraget löper from juli 2015 tom juni 2016.

 


SUS-samordnare

SUS-samordnaren sköter samordningen av kårernas SUS-utbildning. Som SUS-samordnare ansvarar du för att administrera utbildningstillfällena och förmedla ny information om SUS till GFS medlemskårer.

GFS söker en (1) SUS-samordnare, uppdraget löper från 1 juli 2015 till 30 juni 2016. Uppdraget är arvoderat.

 


Revisorssuppleant till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse. GFS söker en (1) revisorssuppleant, uppdraget löper från juni 2015 tom april 2016. Viss mötesarvodering utgår.

 


Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 7 maj 2015 klockan 23:59. Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se Valberedningen kommer att hålla intervjuer i två veckor efter nomineringsstopp.

Bifoga följande i nomineringen

* Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade

* Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

* Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halv sida personlig presentation och gärna 1-2 relevanta referenser

 

Frågor? Hör av er till:

GFS ordförande Josefin Söderpalm på

josefin.soderpalm@gfs.se, 0705-59 65 97

eller GFS vice ordförande Henry Drefeldt på

henry.drefeldt@gfs.se, 0705-094 557

Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningens ordförande Anton Marmelid på valberedning@gfs.se

Representanter till utbildningsområden sökes!
13 apr 2015 - 03:04

Nu söker vi åtta studenter som vill representera studenternas åsikt i utbildningsområdena på Chalmers. Dessa är uppdelade i fyra så kallade utbildningsområden. Inom områdena samordnas programmen och leds av utbildningsområdesledaren tillsammans med de programansvariga.

Du kan vara med och påverka frågor av strategisk karaktär kring

  • utbildningarna
  • sektionslokaler
  • särskilda satsningar

Uppdraget innebär

  • att sitta med i möten tillsammans med bland annat utbildningsområdesledaren och de programansvariga inom utbildningsområdet
  • ibland ha kontakt med berörda teknologsektioner såväl som med kårledningen för att diskutera vissa frågor

Vad krävs det av dig?

Som studentrepresentant i utbildningsområde behöver du inga förkunskaper. Det du behöver är en vilja att påverka och en förmåga att förstå andra studenters perspektiv.

Vad får du ut av att vara representant?

Du kommer lära dig mycket om hur utbildningen fungerar och att lösa problem tillsammans med andra människor. Hur ofta mötena är varierar mellan olika utbildningsområden, men standard är ca ett möte per läsperiod med tillhörande förberedelser. 

  • Uppdragets period: 1 juli 2015 - 30 juni 2016
  • Ansök senast 8 maj 2015 (ansökningar behandlas löpande)

Söker en ordinarie och en suppleant per utbildningsområde

För ansökan eller frågor kontakta Albin på vuo@chs.chalmers.se eller 031-7723917. Vid ansökan, bifoga ett kort personligt brev som berättar varför du vill söka och vad du kan tillföra.

Representanter sökes till Anställningskommittén!
13 apr 2015 - 02:04

Fyra studenter sökes till att representera kåren i Chalmers Anställningskommitté under läsåret 15/16. Posten innebär att du kommer få möjligheten att påverka vilken personal högskolan anställer och befordrar, genom att lyfta fram vad studenterna vill ha hos lärarna som anställs. Anställningskommittén hanterar tillsättningar och befordringar av samtliga akademiker det vill säga tjänster som rör forskning och undervisning på Chalmers. I anställningskommittén sitter representanter för lärare, facket, doktorander och studenter samt prefekt från aktuell institution.

 

Som studentrepresentant i anställningskommittén behövs inga förkunskaper, bara en vilja att påverka. Arbetet innebär att du sitter med på intervjuer, och sedan diskuterar vem som är den bästa kandidaten. Du lär dig väldigt mycket om den akademiska världen och får en stor vana av att sitta i intervjuer, en bra erfarenhet för framtiden! Intervjuerna sker under heldagar, därför utgår arvode för timmarna du sitter i anställningskommittén.

 

Uppdragets period: 1 juli 2015 - 30 juni 2016

Ansök senast 8 maj 2015 (ansökningar behandlas löpande)

Söker två ordinarie och två suppleanter

 

För ansökan eller frågor kontakta Albin på vuo@chs.chalmers.se eller 031-7723917. Vid ansökan, bifoga ett kort personligt brev som berättar varför du vill söka och vad du kan tillföra till anställningskommittén.

 

 

Talmannapresidium till kårfullmäktige sökes!
07 apr 2015 - 02:04

Inför nästa verksamhetsår behövs en nytt talmannapresidium. Talmannapresidiet består av två medlemmar, en talman och en vice talman. Uppdraget omfattar planering inför fullmäktigemöten samt att agera talman under mötena. Uppdraget är arvoderat. Möteserfarenhet är meriterande.

 
Tycker du det låter intressant och vill ha mer information. Maila talmannapresidiet@chs.chalmers.se
 
För att ansöka skicka ett mail till valberedningen@chs.chalmers.se SENAST 13:e maj. I mailet ska CV och personligt brev vara inkluderat.

 

Rekryteringen för ny valberedning är nu i full gång!
07 apr 2015 - 01:04
Är du intresserad av att sitta på andra sidan intervjubordet och få värdefull kunskap om rekrytering inför framtiden? Då är kanske kårens valberedningen något för dig!
 
Chalmers Studentkårs Valberedning består av 8 ledamöter som bereder val av kårens förtroendevalda. Detta innefattar kårledningens 9 ledamöter, studentrepresentanter i kårens företagsstyrelser samt intervjuer av alla kårkommittéers förtroendevalda. Valberedningens uppgift är att hjälpa kårfullmäktige och kårstyrelsen i deras arbete, detta bland annat genom att hålla i intervjuer och marknadsföra lediga platser inom kåren.
 
Tycker du detta låter intressant och vill du veta mer? Kom då på infokväll 17:30, 5/5, i grupprum 1 eller varför inte komma förbi och grilla med oss? Grillkvällen går av stapeln 11/5, 17:30, vi samlas på geniknölen. 
 
Frågor? Hör av dig till oss på valberedningen@chs.chalmers.se.   
 
Valberedningen väljs in på konst-FuM, 27/5, för att ansöka skicka ett mail med ditt namn, inskrivningsår och kontaktuppgifter till talmannapresidiet@chs.chalmers.se. Sista dag för detta är 20/5.