Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Så håll utkik!

GFS Företagsstyrelser och revisorer
14 nov 2014 - 04:11
GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.
 
Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är onsdagen den 3 december klockan 12:00.
 
Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se. Bifoga följande i din nominering:
  • Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade
  • Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halvsida personlig presentation och gärna 1-2 relevanta referenser
  • Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar.
Valberedningen kommer att hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.
 
Vid frågor om uppdragen hör av er till GFS ordförande Josefin Söderpalm på josefin.soderpalm@gfs.se, 0705-59 65 97
 
Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningen på valberedning@gfs.se
 

Om GFS

Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas situation i Göteborg. En viktig uppgift för GFS är att skapa mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan studentkårer, kommun, region och näringsliv.
Mer information om GFS finns på www.gfs.se.
 

GFS söker revisor till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Uppdraget
Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
GFS söker en (1) revisor samt en (1) revisorssuppleant. Viss mötesarvodering utgår.
 

GFS söker styrelseledamöter till GSF AB

Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB (GSF AB) är en koncern som sedan den 1 juli 2006 bedriver verksamhet genom ett moderbolag och två dotterbolag: Fysiken Friskvård i Göteborg AB och Akademihälsan i Göteborg AB. Koncernen ägs till 100 % av Göteborgs studentkårer via GFS. Styrelserna i samtliga bolag består av både studenter och externa ledamöter. I Fysiken Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Akademihälsans största uppgift är att bedriva studenthälsovård riktad mot studenterna vid Chalmers och Göteborgs Universitet. Moderbolaget GSF AB fungerar som holdingbolag åt studentkårerna och förvaltar ägandet av dotterbolagen.
 
Uppdraget
Styrelsen för moderbolaget består av sju ledamöter; fyra studenter och tre externa ledamöter. Studenterna väljs för en mandatperiod om 2 år. Styrelsens uppdrag är inte att vara operativa och ge sig i kast med detaljer kring bolagens drift utan i stället att lyfta blicken, vara strategiska och tänka långsiktigt. Det viktigaste för studenterna i styrelsen är inte att ha järnkoll på ekonomi, redovisning, juridik eller företagsstyrande utan att ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. Det är samtidigt ingen nackdel att ha särskilda kunskaper som kan komma bolagen till gagn.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid av två år.
 

GFS söker styrelseledamöter till Akademihälsan i Göteborg AB

Akademihälsan är studenternas motsvarighet till företagshälsovård. Akademihälsans överlägset största kunder är Göteborgs universitet och Chalmers då Akademihälsan, på entreprenad, bedriver deras lagstadgade krav på studenthälsovård.
 
Uppdraget
Akademihälsans styrelse består av sex ledamöter, fyra studenter och två externa ledamöter. Studenterna väljs för en mandatperiod om två år. Styrelsens uppdrag är inte att vara operativa och ge sig i kast med detaljer kring bolagets drift utan i stället att lyfta blicken, vara strategiska och tänka långsiktigt. Styrelsens ansvar är framförallt att se till att företaget fungerar ekonomiskt. Det viktigaste för studenterna i styrelsen är inte att man har järnkoll på ekonomi, redovisning, juridik eller företagsstyrande utan att ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. Det är samtidigt ingen nackdel att ha särskilda kunskaper som kan komma bolagen till gagn.
GFS söker två (2) ordinarie ledamot för en tid av två år.
 

GFS söker styrelseledamöter till Fysiken friskvård i Göteborg AB

I Fysiken Friskvård bedrivs friskvård med fokus på studenter. Fysikens bägge anläggningar är Göteborgs mest besökta gym och en naturlig del i en majoritet av alla studenters liv. Fysikens nyaste tillskott är Klätterlabbet som är ett at Göteborgs mest attraktiva klättergym.
 
Uppdraget
Fysikens styrelse består av sex ledamöter, fyra studenter och två externa ledamöter. Studenterna väljs för en mandatperiod om två år. Styrelsens uppdrag är inte att vara operativa och ge sig i kast med detaljer kring bolagens drift utan i stället att lyfta blicken, vara strategiska och tänka långsiktigt. Styrelsens ansvar är framförallt att se till att företaget fungerar ekonomiskt. Det viktigaste för studenterna i styrelsen är inte att man har järnkoll på ekonomi, redovisning, juridik eller företagsstyrande utan att ge ett studentperspektiv på styrelsearbetet. Det är samtidigt ingen nackdel att ha särskilda kunskaper som kan komma bolagen till gagn.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid av två år.
 

GFS söker styrelseledamöter till RISH

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten på 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige.
 
Uppdraget
RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie och 2 ersättare, som utser stipendiater. Styrelsen träffas 2 gånger per år och som ordinarie studentrepresentant är man även med och går
igenom ansökningarna.
GFS söker en (1) ordinarie ledamot för en tid på ett år, en (1) ordinarie ledamot för en tid på två år och en (1) ersättare för en tid av två år.

 

Lärarvikarier sökes
03 jul 2014 - 09:07

Hej!

Chalmers Studentkårs Kunskapssupport är ett nystartat kårbolag som drivs av studenter och arbetar med att utbilda och hyra ut chalmerister som lärarvikarier till Göteborgs grund- och gymnasieskolor. Hos oss kan man få arbeta allt från en timme i veckan till heltid; du avgör själv hur mycket du vill och kan arbeta. Våra uppdrag är allt från räknestugor på skolor till att man tar över den traditionella lärarrollen. All lektionstid plus en halvtimmes förberedelsetid är betald med en lön på 140 kronor per timme.

Vi riktar oss till chalmerister som har tagit studieuppehåll, har några månader med lite kurser eller chalmerister som studerar heltid. Det vi erbjuder dig är att vara en del av en ungdomlig organisation som har fokus på att bygga en utvecklande och rolig miljö för dig och för stadens skolungdomar. Har man ett stort intresse för pedagogik och ledarskap kommer det även finnas möjligheter att internt, eller tillsammans med olika intresseorganisationer och näringslivet, utveckla inspirerande lektionsmaterial i ämnen som fysik, matematik och kemi. Idag kommer våra medarbetare från större delen av Chalmers olika program, så detta är en bra möjlighet till att lära känna nya människor på skolan.

Är du intresserad av att veta mer eller ansöka så får du gärna titta in på vår hemsida, www.kunskapssupport.se, samt följa oss på Facebook på www.facebook.com/ckschalmers.

Det går även bra att kontakta oss på 070 544 77 35 eller kristoffer.persson@kunskapssupport.se.