Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Så håll utkik!

Revisorsuppdrag för GFS
13 aug 2014 - 04:08

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker tre personer för följande positioner:

  • Revisorssuppleant, Folkuniversitetet
  • Verksamhetsrevisor, GFS
  • Verksamhetsrevisorssuppleant, GFS 

Beskrivningar följer:

Revisorssuppleant till Folkuniversitetet, kursverksamheten vid Göteborgs Universitet

Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse.
 
Verksamhetsrevisorer för Göteborgs Förenade Studentkårer
 
Verksamhetsrevisorerna granskar GFS verksamhet genom att kontrollera att verksamhetsplan och stadga följs. Vid verksamhetsårets slut ska verksamhetsrevisorn lämna ett utlåtande kring detta samt ge styrelsen en rekommendation om GFS presidium ska beviljas ansvarsfrihet eller inte.
Som verksamhetsrevisor har du kontinuerlig kontakt med GFS presidium och är adjungerad till GFS styrelsemöten.
 
Rätt att nominera har alla medlemmar i Göteborgs studentkårer, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är onsdagen den 20 augusti klockan 12:00.
Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se Bifoga följande i din nominering
· Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade
· Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halvsida personlig presentation och gärna 1-2 relevanta referenser
· Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar.
Valberedningen kommer att hålla intervjuer dagarna efter nomineringsstopp.
 
Vid frågor om uppdragen hör av er till GFS ordförande Josefin Söderpalm på josefin.soderpalm@gfs.se, 0705-59 65 97
Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningen på valberedning@gfs.se
 
Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i
Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas situation i Göteborg. En viktig
uppgift för GFS är att skapa mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan
studentkårer, kommun, region och näringsliv.
Mer information om GFS finns på www.gfs.se.

 

Lärarvikarier sökes
03 jul 2014 - 09:07

Hej!

Chalmers Studentkårs Kunskapssupport är ett nystartat kårbolag som drivs av studenter och arbetar med att utbilda och hyra ut chalmerister som lärarvikarier till Göteborgs grund- och gymnasieskolor. Hos oss kan man få arbeta allt från en timme i veckan till heltid; du avgör själv hur mycket du vill och kan arbeta. Våra uppdrag är allt från räknestugor på skolor till att man tar över den traditionella lärarrollen. All lektionstid plus en halvtimmes förberedelsetid är betald med en lön på 140 kronor per timme.

Vi riktar oss till chalmerister som har tagit studieuppehåll, har några månader med lite kurser eller chalmerister som studerar heltid. Det vi erbjuder dig är att vara en del av en ungdomlig organisation som har fokus på att bygga en utvecklande och rolig miljö för dig och för stadens skolungdomar. Har man ett stort intresse för pedagogik och ledarskap kommer det även finnas möjligheter att internt, eller tillsammans med olika intresseorganisationer och näringslivet, utveckla inspirerande lektionsmaterial i ämnen som fysik, matematik och kemi. Idag kommer våra medarbetare från större delen av Chalmers olika program, så detta är en bra möjlighet till att lära känna nya människor på skolan.

Är du intresserad av att veta mer eller ansöka så får du gärna titta in på vår hemsida, www.kunskapssupport.se, samt följa oss på Facebook på www.facebook.com/ckschalmers.

Det går även bra att kontakta oss på 070 544 77 35 eller kristoffer.persson@kunskapssupport.se.

Vakanta Valberedningsplatser
06 maj 2014 - 09:05

Valberedningen består av 5-8 ledamöter varav en är ordförande och väljs internt. 2 ledamöter tillsattes på det Konstituerande FuM-mötet i maj men det finns fortfarande 6 vakanta platser

Intresserad? Frågor om Valberedningens arbete ställs bäst till valberedningen@chs.chalmers.se.

Valberedningens största uppgift är rekryteringen och nomineringen av nästa års kårledning. Dessutom ansvarar vi för rekrytering till lekmannarevisorer, Tofsens chefredaktör, Cortègens granskningsnämnd och studentrepresentant för Chalmers studentbostäder. Alla dessa väljs sedan av FuM. Vidare genomför vi intervjuer med alla kårkommittéers ordförande och kassörer, hela CCC samt studentrepresentanter för kårens övriga bolagsstyrelser.

Den största delen av arbetet sker på vårterminen, därför är det viktigt att du som söker kan vara med hela året. Du får genom arbetet värdefull erfarenhet av rekrytering, utbildning i intervjuteknik och praktiskt erfarehet. Dessutom får man en bra inblick i kårens arbete och möjligheter till goda kontakter med kårens företag, kårstyrelsen och talman.

Vi tror att du som söker har viss tidigare erfarenhet av ideellt engagemang, antingen utanför eller på Chalmers. Om du är intresserad av gruppdynamik, ledarskap och medlemsnytta är det ett plus. Vidare ska du gärna arbeta för medlemsnytta och vilja bidra med att Chalmers fortsätter ha Sveriges ledande studentkår!