Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Så håll utkik!

Bli en vass intervjuare och välj de som ska välja, sök valberedningen!
17 sep 2015 - 12:09
Är du intresserad av att sitta på andra sidan intervjubordet och få värdefull kunskap om rekrytering inför framtiden? Då är kanske kårens valberedningen något för dig!
 
Chalmers Studentkårs Valberedning består av 8 ledamöter som bereder val av kårens förtroendevalda. Detta innefattar kårledningens 9 ledamöter, studentrepresentanter i kårens företagsstyrelser samt intervjuer av alla kårkommittéers förtroendevalda. Valberedningens uppgift är att hjälpa kårfullmäktige och kårstyrelsen i deras arbete, detta bland annat genom att hålla i intervjuer och marknadsföra lediga platser inom kåren.
 
Engagemang i kårens valberedning ger dig en ypperlig chans att få testa sitta på andra sidan av intervjubordet. Under året förbättrar du dina kommunikativa egenskaper, träffar massor av nya människor och självklart lär du dig en hel del om kåren. Har du frågor om vad uppdraget innebär mer i detalj eller är intresserad av att söka? Skicka ett mail innan 14/10 tilvalberedningen@chs.chalmers.se
Studenter som vill engagera sig i Göteborgs förenade studentkårer sökes!
17 apr 2015 - 11:04

Göteborg Förenade Studentkårer (GFS) är en ideell samarbetsorganisation för studentkårerna i Göteborg. GFS arbetar för att på olika sätt förbättra studenternas situation i Göteborg. En viktig uppgift för är att skapa mötesplatser för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan studentkårer, kommun, region och näringsliv. Mer information om GFS finns på www.gfs.se.

 

Följande poster är sökbara:

  • GFS verksamhetsrevisor och - suppleant

  • SUS-samordnare

  • Revisorssuppleant för Folkuniversitetet

 


Verksamhetsrevisor och - suppleant

Verksamhetsrevisorerna granskar GFS verksamhet genom att kontrollera att verksamhetsplan och stadga följs. Vid verksamhetsårets slut ska verksamhetsrevisorn lämna ett utlåtande kring detta samt ge styrelsen en rekommendation om GFS presidium ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. Som verksamhetsrevisor har du kontinuerlig kontakt med GFS presidium och är adjungerad till GFS styrelsemöten. GFS söker en (1) ordinarie verksamhetsrevisor och en (1) suppleant för verksamhetsåret, uppdraget löper from juli 2015 tom juni 2016.

 


SUS-samordnare

SUS-samordnaren sköter samordningen av kårernas SUS-utbildning. Som SUS-samordnare ansvarar du för att administrera utbildningstillfällena och förmedla ny information om SUS till GFS medlemskårer.

GFS söker en (1) SUS-samordnare, uppdraget löper från 1 juli 2015 till 30 juni 2016. Uppdraget är arvoderat.

 


Revisorssuppleant till Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Som revisor utsedd av GFS har du ett särskilt ansvar för de studerandes perspektiv gällande revisionen av Folkuniversitetets kursverksamhet vid Göteborgs universitet men även ansvar för helheten i kursverksamheten. Vid verksamhetsårets slut skriver du en kortare arbetsberättelse som skall ingå i GFS verksamhetsberättelse. GFS söker en (1) revisorssuppleant, uppdraget löper från juni 2015 tom april 2016. Viss mötesarvodering utgår.

 


Nominering

Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår, nominera dig själv eller någon annan. Nomineringsstopp är söndagen den 7 maj 2015 klockan 23:59. Nomineringar skickas till valberedning@gfs.se Valberedningen kommer att hålla intervjuer i två veckor efter nomineringsstopp.

Bifoga följande i nomineringen

* Namn och kontaktuppgifter (mail och telefon) till den nominerade

* Namn, kårtillhörighet och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

* Kort motivering eller om du nominerar dig själv, en halv sida personlig presentation och gärna 1-2 relevanta referenser

 

Frågor? Hör av er till:

GFS ordförande Josefin Söderpalm på

josefin.soderpalm@gfs.se, 0705-59 65 97

eller GFS vice ordförande Henry Drefeldt på

henry.drefeldt@gfs.se, 0705-094 557

Vid frågor om beredningen av valet hör av er till valberedningens ordförande Anton Marmelid på valberedning@gfs.se