Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Läs mer om hur du kan engagera dig.

Representanter till anställningskommittén sökes!
23 mar 2016 - 11:03

Fyra studenter sökes till att representera kåren i Chalmers Anställningskommitté under läsåret 16/17. Att vara studentrepresentant i anställningskommittén innebär att du kommer få möjligheten att påverka vilken personal högskolan anställer och befordrar, genom att lyfta fram vad studenterna vill ha hos lärarna som anställs. Anställningskommittén hanterar tillsättningar och befordringar av samtliga akademiker det vill säga tjänster som rör forskning och undervisning på Chalmers. I anställningskommittén sitter representanter för lärare, facket, doktorander och studenter samt prefekt från aktuell institution.

Som representant får du vara med och...

  • Lyfta fram vilka egenskaper som är viktiga hos en Chalmersanställd från studentrepresektivet.
  • Träffa medlemmarna i anställningskommittén och institutionsledningen från olika institutioner.

Du kommer även få erfarenheter av...

  • Att vara en del i en rekryteringsprocess.
  • Intervjuteknik.
  • Att företräda åsikter hos en stor grupp med människor.

Uppdragets period: 1 juli 2016 - 30 juni 2017
Ansök senast 8 maj 2016 (ansökningar behandlas löpande).
Söker två ordinarie och två suppleanter.
Mer information om uppdraget kan du hitta på denna länk.

 För ansökan eller frågor kontakta Simon på vuo@chalmersstudentkar.se. Vid ansökan, bifoga en kort beskrivning om vem du är, varför du vill söka till och vad du kan tillföra till anställningskommittén.

Utbildningsområdes representanter sökes!
23 mar 2016 - 11:03
Nu söker vi åtta studenter som vill representera studenternas åsikt i utbildningsområdena på Chalmers. Alla program är indelade i fyra olika utbildningsområden (ASAM, EDIT-I, KFM och MATS) utifrån ämnesområden. Inom varje utbildningsområde hålls möten som ska samordna programmen inom varje utbildningsområden samt de institutioner som är berörda av programmen. Mötena skiljer sig mellan de olika områdena men behandlar både strategiska och praktiska frågor.
På utbildningsområdets möten deltar utbildningsområdesledaren, programansvariga, viceprefekter från berörda institutioner, ledningsstöd och 2 studentrepresentanter.
 
Som studentrepresentant i utbildningsområdena kan du vara med och...
  • Påverka gemensamma långsiktiga satsningar på programmen.
  • Få insikt i hur Chalmers arbetar med utbildningsfrågor.
  • Representera studenternas röst på berörda program och lyfta fram studenternas åsikter.
  • Träffa utbildningsområdesledare, programansvariga, vice prefekter och administratörer med koppling till de olika programmen inom utbildningsområdet.

Uppdragets period: 1 juli 2016 - 30 juni 2017
Ansök senast 8 maj 2016 (ansökningar behandlas löpande).
Söker två orepresentanter till varje utbildningsområde.
Mer information om uppdraget kan du hitta på denna länk.

Låter detta intressant? Skicka gärna frågor eller anmäl ditt intresse tillsammans med en kort beskrivning av dig själv samt varför du vill bli studentrepresentant inom ditt utbildningsområde till vuo@chalmersstudentkar.se

Lekmannarevisorer till kåren sökes!
29 feb 2016 - 12:02

Är du intresserad av ekonomi, kårens verksamhet och vill ha en en bra erfarenhet inför framtiden? Då är kanske rollen som kårens lekmannarevisor något för dig.

Kårens lekmannarevisorer har till uppgift att se över kårens centrala ekonomi och verksamhet. De innefattar även alla centrala kommittéers bokföringar och verksamhet och agera som ett stöd för dem i sitt ekonomiska arbete. Lekmannarevisorerna håller även i 2 revisorsutbildningar per år för sektioners och föreningars lekmannarevisorer. Arbetet innefattar även att läsa kallelser, handlingar, protokoll och att hålla koll på styrdokument.

Vi söker noggranna personer som har tidigare ekonomisk erfarenhet. Det är en fördel att man har pluggat på Chalmers, men man måste inte vara medlem i kåren längre. Det är även meriterande om man har tidigare erfarenhet av kårens centrala verksamhet.

Frågor? Kontakta gärna valberedningen på valberedningen@chs.chalmers.se.

Förlängd ansökningstid! Skicka in din ansökan till valberedningen@chs.chalmers.se snarast

Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev.