Dela

Studenter sökes

Här kan kårkommittéer, kårföreningar och kårföretag utlysa poster för kårens medlemmar. Det mesta är ideella engagemang som kan ge dig stor erfarenhet och det är ett naturligt sätt att knyta kontakter. Läs mer om hur du kan engagera dig.

Sök kårledningen 16/17 och arbeta för Sveriges ledande studentkår
28 jan 2016 - 02:01

Är du engagerad? Vill du arbeta med och för att utveckla tiden för alla Chalmerister och samtidigt utvecklas själv?

Kårledningen består av nio studenter som under ett år på heltid arbetar med att representera samtliga chalmerister och förbättra livet som student på Chalmers. Arbetet inkluderar allt från att representera studenterna inom frågor rörande utbildningutveckling och näringslivet samt stödja och utveckla det engagemang som finns inom kåren. Det är en möjlighet att driva och påverka en av Sveriges ledande studentkårer!

Som person bör du vara engagerad samt vara intresserad av Chalmers Studentkår och dess verksamhet. Du känner att du kan reprentera studenters röst och värdera samt vilja arbeta med engagemang i olika delar av kåren.

***********************

Under våren kommer två tillfällen att arrangeras där du får möjilghet att träffa årets kårledning och valberedningen. På båda tillfällena kan du ställa frågor om kårledningens arbete eller sökningsprocessen.

Informationskväll –1 februari kl 17.30 - Samling utanför STORE, kårhuset Johanneberg

Du får veta mer om kårledningen och sökprocessen samt möjlighet att prata med årets kårledning och valberedningen.

Caselkväll – 10 februari kl 17.30 - Scaniasalen, kårhuset Johanneberg

Du får testa på hur det är att arbeta som kårledning under en kväll genom att få pröva på uppgifter som kårledningen möts av under sitt år.

Andra datum som kan vara bra att veta om för dig som tänkt att söka är 6/3 då ett sökande-arrangemang kommer hållas under dagen, samt den 16/4 då nästa kårledningsinvalet hålls.

*****************

Kårledningen är indelade i fyra enheter, där tre arbetar inom olika verksamhetsområden såsom utveckling av utbildning, nöjesliv och likabehandling samt näringslivsfrågor. Den fjärde, presidieenheten, inkluderar arbete såsom verksamhetsstyrning, fastighetsförvaltning och ekonomi.

Läs mer om vad kårledningen arbetar med, vilka sittande är samt mer om kåren på kårens hemsida http://www.chs.chalmers.se/sv/vad-%C3%A4r-k%C3%A5ren .Vid fler frågor kontakta gärna valberedningen på valberedningen@chs.chalmers.se eller kårledningen direkt om du har frågor om posterna.

Skicka din ansökan till valberedningen@chs.chalmers.se senast den 28 februari. Bifoga ett personligt brev av dig själv och där du berättar kort vilka poster du söker samt varför. Bifoga även CV och kontaktuppgifter inklusive telefonnummer.