Starta kårförening

Dela

All info om hur du startar en kårförening, vad som krävs för att få vara en kårförening samt vilka fördelar som förening det ger att vara kårförening finner du i dokumentet Instruktioner för att starta kårförening inom Chalmers Studentkår i sidofältet.

I sidofältet finner du även två bilagor till instruktionerna. Den första bilagan innehåller mer tips och råd kring praktiska detaljer vid uppstartandet av en förening – exempelvis hur en stadga ser ut och vad en föreningsstyrelse gör. Den andra bilagan innehåller rutiner för godkännande av stadgeändringar hos kårföreningar och ett utdrag ur kårens reglemente om kårföreningar. Information från skatteverket finner du här.

För att bli en kårförening behöver ni visa till att ni har möjlighet att rekrytera, har en stabil organisation och en långsiktighet. Vanligen krävs det ett halvt år verksamhet och ett möte med vSO innan man kan få officiell kårföreningsstatus.

Hur ser processen ut?

Kårstyrelsen beslutar om kårföreningsstatus, så här ser processen ut för det:

  1. När föreningen anses vara stabil och långsiktig kan man ansöka.
  2. Läs igenom Instruktioner för att starta kårförening inom Chalmers Studentkår med bilagor.
  3. Maila vSO de dokument som anges i instruktionerna.
  4. vSO bereder ärendet för beslut till Kårstyrelsen.
  5. Kårstyrelsen tar beslut om föreningen anser uppfylla de krav som ställts på att bilda kårförening och om föreningens verksamhetsidé, syfte och mål ligger i linje med kårens policy, syfte och mål.

 

Har du fortfarande frågor om hur du startar en kårförening?
Kontakta Sociala enhetens vice ordförande - vso@chalmersstudentkar.se