Sammanträdesdatum

Dela

Fullmäktige sammanträder åtta gånger per läsår.

Till mötena är alla medlemmar välkomna att sitta med och lyssna.  Mötena är jämt fördelade över året med två möten per läsperiod. Utöver ordinarie mötena kan extrainkallade möten hållas. Mötena hålls alltid på något av högskolans campus.

Fullmäktigemötet, som normalt påbörjas 18:00, kommer under verksamhetsåret 16/17 hållas följande datum:

Läsperiod 1
FuM 1 onsdag 14/9 (Lv3) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg
FuM 2 onsdag 12/10 (Lv7) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg

Läsperiod 2
FuM 3 onsdag 16/11 (Lv3) Plats:  Pascal, Lindholmen
FuM 4 onsdag 14/12 (Lv7) Plats:  Pascal, Lindholmen

Läsperiod 3
FuM 5 onsdag 1/2 (Lv3) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg
FuM 6 onsdag 1/3 (Lv7) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg

Läsperiod 4
FuM 7 del 1: onsdag 5/4 (Lv3) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg
FuM 7 del 2: lördag 8/4 (Lv3) Plats:  Kårrestaurangen, Johanneberg OBS: startar kl. 10.00
Invalen ligger på lördagen och övriga frågor på onsdagen
FuM 8 onsdag 10/5 (Lv7) Plats:  Pascal, Lindholmen

Lokalerna kan komma att ändras.