For women in science-priset till katalysforskare

Dela
March 8, 2017, 0:00
Högskolan

​Kirsten Leistner, postdoc på Kemi och kemiteknik, tilldelas L’Oréal-Unesco For women in science-priset som är till för att uppmärksamma kvinnliga forskare i början av sin karriär. Ceremonin ägde rum i Stockholm den 6 mars 2017, då Leistner tillsammans med Julia Uddén vid Stockholms universitet mottog priset från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- Det betyder mycket för mig, ett viktigt erkännande, och ett tecken på att jag är på rätt väg. För min forskning är det också betydelsefullt eftersom det finns finansiering kopplat till priset, vilket möjliggör nya initiativ i min forskning, säger Kirsten Leistner.

En del av pengarna som kommer med priset vill hon använda för att bjuda in en prominent kvinnlig forskare inom katalys för att hålla seminarium på Chalmers.

- Jag vill bjuda in en förebild som, förutom sin forskning, kan prata om svårigheterna som kvinnor möter inom forskarvärlden. Det finns definitivt en del olösta problem och det är därför det finns pris som det jag just fått. Det har skett många förbättringar genom åren men det finns mer som kan förbättras, säger Kirsten Leistner.

I person- och lastbilar sitter katalysatorer, vilka består av fasta material som har förmågan att genom katalytiska reaktioner omvandlar förorenande partiklar och kväveoxider till ofarliga gaser. Som postdoc i professor Louise Olssons grupp utforskar Kirsten Leistner möjligheter att förhindra att katalysatorer bryts ned av de gaser de utsätts för.

Leistners forskning utmärks av både geografisk rörlighet och innovativa samarbeten med stor internationell erfarenhet. Hon har tidigare belönats med flera utmärkelser och hoppas att etablera sig som självständig forskare.

Även Julia Uddén, doktor vid Stockholms universitet tilldelas L’Oréal-Unesco For women in science-priset.

 

Läs mer om L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset

 

Text: Mats Tiborn