Stefan Bengtsson och Holger Wallbaum invalda i IVA

Dela
June 20, 2017, 14:00
Högskolan

​Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin har valt in nya ledamöter varav två stycken från Chalmers – Stefan Bengtsson som valts in i avdelningen för forskning och utbildning och Holger Wallbaum som valts in i avdelningen för Samhällsbyggnad.

Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien, förkortas IVA, består av beslutsfattare och
experter från näringsliv, akademi och förvaltning. Verksamheten inom IVA syftar
till att ”till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska vetenskaper
och näringslivets utveckling”. Under årets andra Akademisammankomst valdes tio
nya svenska och två utländska ledamöter in i akademien.

Stefan Bengtsson,
professor vid MC2 och rektor för Chalmers, väljs in i avdelningen för
Utbildning och forskning. Stefan Bengtssons forskningsområde är kiselbaserade
material, komponenter och kretsar – den teknik som utgör basen för all
konsumentelektronik, som datorer och mobiltelefoner. Tidigare rektor för Malmö
högskola, och sedan augusti 2015 rektor och vd på Chalmers.

– Det är hedrande
och glädjande att bli ledamot av IVA. Jag har arbetat med IVA i några projekt
och ser fram emot att få bidra ytterligare! Jag brinner för att utveckla
utbildning och forskning, samt att nyttiggöra resultat från dessa för ett
starkare samhälle och näringsliv, säger Stefan Bengtsson.

Holger Wallbaum,
professor i hållbart byggande vid ACE, Chalmers, väljs in i avdelningen för
Samhällsbyggnad. Holger Wallbaum har lång erfarenhet av teknik- och
arkitekturprojekt, både i Sverige och internationellt. Han är specialiserad
inom miljö- och hållbarhetsstrategier och arbetar med begrepp, verktyg och
strategier för att förbättra hållbarhetsprestanda för byggmaterial, byggnader
och hela städer. Holger Wallbaum leder också H2020-projekt som koordineras från
Chalmers, projekt inom Climate-KIC och är vetenskaplig ledare för HSB Living
Lab.

-        Jag är mycket hedrad av att ha blivit
invald som ledamot i IVA, säger Holger Wallbaum. IVA är en viktig aktör för
Sveriges väg mot en mer hållbar framtid. Att få möjlighet att bidra till den
processen är en utmaning som jag är mycket glad över.

 

Övriga nya
ledamöter är:

Karl Henrik
Johansson, professor på KTH,
Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt
Näringsliv,
Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör i Linköpings kommun,
Monica von Schmalensee, vd White arkitekter,
Stefan Jansson, professor Umeå universitet,
Lotta Ljungqvist, ordförande och vd GE Nordic,
Saeid Esmaeilzadeh, filosofie doktor i kemi och grundare av Serendipity Group,
Margaret McNamee, fil dr, Teknisk direktör, RISE
Bradley F. Chmelka, professor vid University of California, Santa
Barbara
Hoda ElMaraghy, professor vid University of Windsor

Läs mer om IVA