Sifo: Chalmers anseende bäst i Sverige för sjätte året i rad

Dela
August 23, 2017, 16:00
Högskolan

​I sex år har undersökningsföretaget Sifo publicerat sitt anseendeindex för svenska lärosäten och under samtliga år har Chalmers haft landets högsta indexsiffra – ett av åren dock på delad förstaplats. Resultaten bygger på drygt 3 000 intervjuer och mäter uppfattningen hos allmänheten.

​Undersökningen resulterar i ett indextal för varje lärosäte. Genomsnittet för samtliga år 2017 är 63, medan Chalmers ligger högst i landet med 88, tätt följt av KTH med 85 och Lunds och Uppsala universitet med index på 82 respektive 81.

Den webbpanel som utvärderat lärosätena ska representera allmänheten, men man har samtidigt ställt ett grundläggande kännedomskrav så att samtliga panelmedlemmar har svarat på frågor om lärosäten man faktiskt vet något om, utöver själva namnet.

Det grundläggande mönstret i anseendeindex är att de tekniska lärosäten som av allmänheten uppfattas som forskningstunga samt landets äldsta universitet generellt har högt anseende. Den mest dramatiska förändringen sedan undersökningarna startade år 2012 är att Karolinska institutet, efter den uppmärksammade så kallade Macchiarini-affären, gått från att ha legat stadigt över index 80 till att efter två kraftiga nedgångar nu ligga under index 50.

Bara någon dag innan Sifo presenterade sitt anseendeindex släppte employer branding-företaget Universum sin undersökning Företagsbarometern där 22 000 studenter fick ranka sina lärosäten. I den undersökningen hamnade Chalmers på andra plats i Sverige efter Handelshögskolan i Stockholm i båda kategorierna ”mest nöjda studenter” och ”anställningsfokus”.

Läs mer:
Sifos anseendeindex
Företagsbarometern