Sektionsmöteshandlingar LP3

Dela
February 20, 2017, 16:52
Informationsteknik

Då kör vi, mötet är på torsdag! Här har ni nu mötets dokument.

Tid: 23:e februari, kl. 18:15, mat serveras från ca 17.00.

Plats: HC4

IRC och Slack: #sektionsmöte

Dagordning

Dagordning sektionsmöte LP3 2017

Verksamhetsplaner och rapporter

Verksamhetsrapporter beskriver verksamheten som kommittén har utfört sen förra mötet. Verksamhetsplaner beskriver en nypåstigen kommittés planer för sitt verksamhetsår.

Fanbärerit verksamhetsrapport

frITid verksamhetsrapport

snIT verksamhetsrapport

StyrIT verksamhetsrapport

P.R.I.T. verksamhetsrapport

sexIT verksamhetsrapport

ArmIT verksamhetsrapport

NollKIT verksamhetsrapport

digIT verksamhetsrapport

P.R.I.T. 17 verksamhetsplan

P.R.I.T. 17 budget

sexIT 17 verksamhetsplan

sexIT 17 budget

NollKIT 17 verksamhetsplan

NollKIT 17 budget

Motioner

Förslag från sektionens medlemmar kallas motioner, och om några sådana skickats in (sker minst 7 läsdagar innan mötet) så finns de här, liksom StyrITs svar på dem.

Motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente

StyrITs svar till motion om att lägga in intresseföreningen FikIT i IT-sektionens reglemente

Motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer

StyrITs svar till motion om mat under arbete för revisorer, valberedning och sektionsfunktionärer

Propositioner

Förslag från StyrIT kallas propositioner, men behandlas inte på något annat sätt förutom att styrelsen förstås inte framför sin åsikt om dem.

Proposition om åligganden för sektionsstyrelsens kassör

Proposition om ArmITs sekreterare

Proposition om Fyllnadsval

Proposition om att införa kandidatmiddagen i reglementet

Propositon om Sektionsfunktionärer

Revision och ansvarsbefriande

Tidigare kommittéer måste uppvisa en årsberättelse/verksamhetsberättelse som stöds av sektionens revisorer för att anses ha avslutat sitt arbete. Dessa dokument finns här.

Revisionsberättelse 2017-02-23

P.R.I.T. 16 Verksamhetsberättelse

P.R.I.T. 16 Ekonomiskt resultat

sexIT 16 Verksamhetsberättelse

sexIT 16 Ekonomiskt resultat

snIT 15/16 Verksamhetsberättelse

Bilagor

Om något annat dokument har en medföljande bilaga finns de här.

Bilaga: FikITs stadga

Övrigt

Valberedningens nomineringar