Ny ledning för styrkeområde Produktion

Dela
August 21, 2017, 13:00
Högskolan

​Lars Nyborg och Anette Larsson tar över ledningen för Chalmers styrkeområde Produktion efter Rikard Söderberg och Johan Stahre.

​Eftersom mandatperioden för den tidigare ledningen gått ut, tar två nya personer över ledarskapet för styrkeområde Produktion. Båda är mycket välkända på Chalmers; Lars Nyborg som tidigare prefekt för den dåvarande Institutionen för material- och tillverkningsteknik och Anette Larsson som ansvarig för forskningscentrumet SuMo BIOMATERIALS.

Lars Nyborg tar över rollen som styrkeområdesledare för Produktion efter Rikard Söderberg. Samtidigt fortsätter han som ansvarig för styrkeområdets profilområde Tillverkningsprocesser. Lars är professor i ytteknologi och mycket aktiv forskare inom pulver- och ytteknologi. Han är också framträdande inom det högaktuella forskningsområdet additiv tillverkning. Fram tills nyligen har Lars Nyborg varit prefekt för den dåvarande Institutionen för material- och tillverkningsteknik. Här berättar han om hur han ser på framtiden inom produktionsområdet.

– Samhället står inför stora utmaningar inom områden som digitalisering och livsvetenskaper och inte minst miljön och klimatet. Vi forskare behöver samla all vår kompetens och jobba tillsammans med industrin och andra aktörer i samhället för att hitta de bästa lösningarna inom de här områdena, säger Lars Nyborg.

Anette Larsson är biträdande professor i farmaceutisk teknologi vid Institutionen för kemi och kemiteknik. Hon har tidigare varit anställd på AstraZeneca R&D i Mölndal som forskare innan hon återvände till Chalmers. Idag forskar hon bland annat inom kontrollerad frisättning av läkemedel och kundanpassade farmaceutiska produkter. Dessutom är Anette Larsson ansvarig för forskningscentrumet SuMo BIOMATERIALS. Från hösten kommer hon att få rollen som vice styrkeområdesledare efter Johan Stahre.

Anette Larsson har inte medverkat i styrkeområde Produktion tidigare och ser fram emot att lära sig mer om den forskning som bedrivs. Hon ser tydligt vad hon själv kan bidra med.

– Jag har arbetat i industrin i många år och har dessutom haft ansvaret för ett forskningscentrum som har sex stora industriföretag som partners. Det tror jag är värdefulla erfarenheter i ett styrkeområde som har så mycket kopplingar till industrins utmaningar som Produktion har.

Närmast i fokus för den nya ledningen är att stödja aktiva fält inom området och se över hur styrkeområdet kan stötta internationalisering, utbildning och inte minst samverkan. Lars Nyborg ger ett par exempel på det senare.

– Ett av våra områden är kontinuerlig produktion som kan kopplas till livsvetenskaper och med förstärkning av Anette kan vi bli ännu bättre inom exempelvis läkemedelsproduktion. En annan koppling som vi kommer att fortsätta utveckla är den mellan produktion och material där vi tror att det finns stora möjligheter att stärka varandra.

Lars Nyborg och Anette Larsson har också ambitionen att hitta nya mötesformer och lanserar till hösten ett nytt koncept.

– Vi vill bjuda in alla till ett återkommande Afternoon-tea! Våra tre profilområden kommer att turas om att presentera ett angeläget samtalsämne för respektive område. Dessutom vill vi be alla som är nyfikna på additiv tillverkning, eller 3D-printing i metall, att lägga datumen 11-12 oktober på minnet då vi planerar ett initiativseminarium med additiv tillverkning som tema. Se till att anmäla er!

Se programmet för initiativseminariet och anmäl dig här: "Frontiers of Additive Manufacturing"

Text: Nina Silow