Ny innovationsarena byggs på Chalmersområdet

Dela
February 16, 2017, 14:30
Högskolan

​Som en del av Johanneberg Science Park bygger Akademiska Hus JSP2 en ny kontorsbyggnad och innovationsarena på södra Chalmers Campus Johanneberg.

Akademiska Hus investerar cirka 380 miljoner kronor i
projektet för att ytterligare stärka området, som är en forsknings- och
innovationsmiljö av internationella mått.
JSP2 (Johanneberg Science Park etapp 2) kommer att användas som en kontorbyggnad och en innovationsarena både under byggprocessen och framöver. Här ska flera parter bedriva innovationsprojekt bland annat med byggnaden som test- och demonstrationsarena.
 
Den nya byggnaden JSP2 är placerad på den nuvarande parkeringen på Sven Hultins plats mellan Johanneberg Science Parks nya byggnader (etapp 1) och Chalmers Väg och Vatten II. JSP2 är en kontorbyggnad för näringsliv med verksamheter inom Johanneberg Science Parks inriktningsområde – samhällsbyggnad. Förhoppningen är att JSP2 ska bli en värdeskapande samverkansmiljö där näringsliv möter akademi och samhälle. Tillsammans med etapp ett och de övriga byggnaderna kommer Johanneberg Science Park att bli en ännu tydligare entré till Chalmersområdet från söder.
 
JSP2-projektet bedrivs i nära samarbete mellan Chalmers, Johanneberg Science Park och Akademiska Hus. Uthyrning pågår och redan nu finns avtal tecknade med bland andra RISE, tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Läs mer hos Akademiska Hus

Fakta

Lokalarea (LOA): cirka 9 585 kvm
Bruttoarea (BTA): cirka 11 560 kvm
Kontorsplatser: cirka 400 i sex plan
Byggstart: Maj 2017   
Färdigställande: Sommaren 2019
Certifiering: Miljöbyggnad nivå Guld
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekter: Tengbom Arkitekter
Samverkansentreprenör: Byggdialog