Nordiska universitetsrektorer vill samarbeta om doktorandutbildningar

Dela
June 12, 2017, 13:00
Högskolan

​Nu ska partneruniversiteten inom Nordic Five Tech, som är ett samarbete mellan Nordens fem ledande tekniska universitet, underlätta för doktorander som vill göra sin forskarutbildning i mer än ett nordiskt land.

​–  Tillsammans har de fem tekniska universiteten inom samarbetet Nordic five tech en fantastisk bredd och kompetens inom både forskning och utbildning. Det är självklart att vi ska dra nytta av allt detta gemensamt och de nya impulser som utbyten mellan våra universitet ger, säger Chalmers rektor Stefan Bengtsson.

Fler doktorander som bedriver sina studier på mer än ett av de fem partneruniversiteten inom Nordic five tech. Det var en gemensam önskan hos rektorerna för de ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige som ingår i samarbetet, när de träffades på Danmarks tekniska universitet (DTU) 1 juni.

De enades om att rekommendera en gemensam guideline som ansvariga för doktorandutbildningarna och handledare ska uppmuntras att följa. Doktorander på partneruniversiteten kan bland annat tillbringa 6–12 månader på något av de andra universiteten inom Nordic five tech och få en handledare på båda universiteten. Inom samarbetet finns nu också en gemensam kursdatabas.

– Samarbetet kring doktorandutbildningarna är i linje med Nordic five techs vision om att bygga upp ett ”utvidgat campus” där anställda och studenter kan dra nytta av de olika universitetens speciella kompetenser, avancerade infrastrukturer och unika utbildningsprogram, säger DTU:s rektor Anders Overgaard Bjarklev.

Nordic Five Tech samarbetar redan kring fem gemensamma masterutbildningar, kvalitetssäkring av de nordiska utbildningsprogrammen och forskning inom utvalda nordiska excellensområden, bland annat Arktis.
Under det närmaste året ska samverkan utökas till nya områden – bland annat ska gemensamma vidareutbildningar utvecklas och samarbetet kring innovation och entreprenörskap prioriteras.

Enligt Times higher education är de fem partneruniversiteten bland världens 55 ledande ”Technology Changers”, och ses som högklassiga tekniska universitet med strategiskt fokus på innovation och starka samarbeten med företag.

Läs mer:
Doktorandkurser i samverkan
Nordic Five Techs databas för doktorandkurser

Text: Christina Tækker och Magnus Myrén

Nordic Five Tech (N5T) är ett strategiskt samarbete mellan de fem
ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige:
Technical University of Denmark (DTU), Aalto University, Norwegian
University of Science and Technology (NTNU), Royal Institute of
Technology (KTH) och Chalmers tekniska högskola.