Modulchefen avsäger sig ansvaret inom NollKIT

Dela
March 3, 2017, 14:08
Informationsteknik

NollKITs modulchef har valt att avsäga sig sitt ansvar inom NollKIT. Då vi är såpass långt in i verksamhetsåret har NollKIT i samråd med StyrIT valt att inte försöka utfylla denna posten vilket innebär att NollKIT'17 kommer bestå av 6 personer.

Med vänliga hälsningar

StyrIT 16/17