Kvinnlig forskare belönas med biokemipris

Dela
June 20, 2017, 14:00
Högskolan

​Elin Esbjörner Winters forskningsstudier rörande felveckade proteiner belönades i fredags med utmärkelsen The Svedbergspriset. Detta som första forskare på Chalmers – och även som första kvinna sedan 2011.

Elin studerade bioteknikprogrammet på Chalmers, och har därefter disputerat i fysikalisk kemi på Chalmers med Bengt Nordén som handledare. Hon gjorde sin postdok i Cambridge mellan åren 2008 och 2011. Sedan 2012 har Elin varit tillbaka på Chalmers som självständig forskare, på institutionen för biologi och bioteknik. Där har hon med hjälp av sin forskargrupp utvecklat olika typer av bildanalyser för att förstå Alzheimers och besläktade sjukdomar. 

Hennes forskargrupp studerar felveckade proteiner både i provrör och i levande celler. Elin uppmärksammas bland annat för att hon utvecklat mikroskopimetoder och bildanalys för att upptäcka hur sjukdomsalstrande protein växelverkar med nervceller.
– Felveckade proteiner orsakar många allvarliga sjukdomar, särskilt demens och andra sjukdomar som drabbar hjärnan och våra nervceller. Men vi förstår inte varför och det saknas botemedel för exempelvis Alzheimers. Detta motiverar mig, tänk om min forskning kunde bidra med pusselbitar som för oss närmre en lösning, säger Elin. 
– En annan aspekt är att felveckade proteiner kan bilda helt fantastiska fiberstrukturer – så kallade amyloider. Redan som doktorand fascinerades jag av detta – hur går det till? Jag var nyfiken på fenomenet helt enkelt och jag såg också att jag hade en bakgrund som passade: jag hade med mig bra verktyg från min forskarutbildning för att studera proteiners interaktion med celler och membran som jag sedan kunna förfina och vidareutveckla för att undersöka varför felveckade proteiner skadar hjärnans cells. Jag har hittat en bra nisch.

Vetenskapligt pris till unga forskare

The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse som årligen delas ut till en forskare som ännu inte fyllt 40 år, av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi (SFBBM), tillsammans med Svenska nationalkommittén för molekylära biovetenskaper. 
Elin fick ta emot sin medalj fredagen den 16 juni i Tällberg, Dalarna, i samband med den 21:a svenska konferensen om makromolekylers struktur och funktion. 
– Det är ett fint erkännande för mig och också för min forskargrupp som jobbar hårt tillsammans med mig för att uppnå resultat. För mig personligen är det också ett kvitto på att man kan kombinera familjeliv – jag har fått två barn sedan 2012 – med en aktiv forskningskarriär, berättar Elin.
– Priset har lett till att jag får nya kontaktytor inom biokemi i Sverige, jag har träffat forskare jag inte kände innan och som jobbar inom lite andra områden än de jag vanligen rör mig i, och sådana möten är alltid sporrande och leder till nya idéer.
The Svedberg, egentligen Theodor Svedberg, var en svensk kemist och Nobelpristagare (1926). Han var professor i fysikalisk kemi vid Uppsala universitet och mottog Nobelpriset i kemi för sina studier av dispersa system med hjälp av sin analytiska ultracentrifug.  
Text: Sofia Larsson-Stern