Kanadensiskt statsbesök med fokus på hållbara transporter

Dela
March 3, 2017, 11:00
Högskolan

​Elna Holmberg, föreståndare för Swedish Electromobility Centre var en av de inbjudna experterna till ett samtal om hållbara transporter när Kanadas generalguvernör besökte Göteborg under sitt statsbesök i Sverige.

– Hur kan vi uppmuntra stadens invånare att välja hållbara transportmedel? Det var en av huvudfrågorna när experter från stat, region, industri och akademi samlades för ett rundabordssamtal på Volvo Truck Experience Centre tillsammans med Kanadas generalguvernör David Johnston, i närvaro av kung Carl Gustaf och prins Carl Philip.

Elna Holmberg, föreståndare för Swedish Electromobility Centre, var en av experterna i panelen där även bland andra Chalmers prorektor Mats Viberg, infrastrukturminister Anna Johansson och Martin Lundstedt, VD för Volvo Group, ingick.

Vad pratade ni om kring bordet?
– Om vikten av samverkan för att genomföra en övergång till hållbara transporter. Vi diskuterade trängselproblematik, nya ägarformer och olika sätt att få en högre nyttjandegrad för fordon. Det är mycket som händer nu, och vi kan lära av varandra.

Lyfte du fram någon särskild fråga?
– Jag pratade om akademin som en neutral part för att ta fram kunskap och att det är viktigt att informera ute i samhället. Dels om konsekvenserna av ökade utsläpp av växthusgaser inte minst när det gäller hälsa dels om de möjligheter och den kunskap som växer och mognar inom akademin.

– Jag betonade också att man måste få ner kostnaderna för elfordon. Det kan man till exempel åstadkomma genom gemensamma forsknings- och demoprojekt. Jag tror på människors förmåga att samverka och hitta innovationer som löser klimat- och trängselproblematiken.

Mötet på Volvo Truck Experience Centre ingick i programmet när Kanadas generalguvernör David Johnston tillsammans med sin fru Sharon Johnston avlade statsbesök i Sverige den 20-23 februari 2017.

Text: Emilia Lundgren
Bild: Copyright Kungahuset.se

Swedish Electromobility Centre är ett nationellt centrum
för forskning och utveckling av el- och hybridfordon och
laddinfrastruktur. Centrumet enar Sveriges kompetens och utgör en bas
för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Chalmers tekniska
högskola är värd för
Swedish Electromobility Centre.
Partners:
AB Volvo, Volvo Car Corporation, Scania CV AB, Autoliv Development AB,
Chalmers tekniska högskola, KTH, Lunds universitet, Uppsala universitet,
Linköpings universitet.