"Hoppas att vi inte finns om fem år"

Dela
Bild för kommunikator
May 22, 2014, 10:05
Studentkåren

László Sall Vesselényi (it12) är avgående ordförande i kårens Jämlikhetskommitté JämK. Här berättar han om varför han hoppas JämK snart upphör och hur en vanlig student kan påverka jämlikheten på Chalmers.

Jag hade ett stort intresse i jämlikhetsfrågor och tyckte att påverkansarbete var spännande. Så jag träffade sittande JämK lite och hakade på. Sen gick det som det gick.

”Man är inte tråkig för att man säger ifrån”

En av våra utmaningar är medlemsantalet. Många vill att vi ska göra mycket men kanske inte tänker på att även varje individ kan agera för att göra skillnad. Det kan vara allt från att vara allmänt reflekterande i det dagliga arbetet/studierna till att säga ifrån när det sjungs en sång som visserligen är tradition men roar på andras bekostnad.

Man är inte tråkig för att man säger ifrån även om andra kan uppleva det tråkigt i stunden. I längden handlar det ju om att alla ska kunna ha kul och att man vill väl. Så våga ta parti, särskilt för dem som inte är närvarande.

”Kul om vi fick en stor fanbase och började arra sittningar som vem som helst”

Höjdpunkterna under året har varit när teknologerna upptäcker oss. Men också föreläsningen och workshopen vi hade med Genusfotografen. Det var även en höjdpunkt i vår budget kan man säga…

Egentligen vill jag inte att kommittén ska behöva finnas. Den dagen jämlikhetsarbetet är lika självklart som budgeten i verksamheten kan vi avveckla oss själva. Fram till dess hoppas jag fler engagerar sig och visar sitt intresse utåt.

Faktaruta

 • Namn: László Sall Vesselényi
 • Born and raised: Göteborg
 • Född: 1990
 • Sektion/år: it12
 • Tidigare engagemang: sitter i styrIT samtidigt
 • Aktuell med: West Pride som avgår den 1 juni – alla kommittér, föreningar och teknologer är välkomna. Läs mer på: https://www.facebook.com/events/211118035754412/

László väljer

 • Kaffe   Te
 • Stark sås   Mild sås
 • Mac   PC
 • Turkos   Rosa
 • Front end   Back end

Berättat för Noelle Madsen
Foto & animation: Fredrik Elofsson
Fotoutrustning: CFFC

Om Jämlikhetskommittén Jämk

Jämlikhetskommittén JämK är en del av Chalmers Studentkår som uppmärksammar kårens medlemmar på frågor gällande jämlikhet och arbetar för att driva jämlikhetsfrågor framåt. Häng med JämK på Facebook.

Tidigare intervjuer