Cool innovation för livsmedelsbutiker

Dela
June 16, 2017, 0:00
Högskolan

​Kylar och frysar står för nästan 50% av den totala energiförbrukningen I livsmedelsbutiker. Start-upen ChillServices, sprungen ur Chalmers och Climate-KIC, vill förändra denna siffra genom att spara resurser med en enkel men effektiv anordning som lätt implementeras i befintlig kylutrustning. Forskarna bakom start-upen är övertygade att 30 till 40% energiförbättring finns inom räckhåll.


Kylning är en av huvudfaktorerna i livsmedelsbutikers energiförbrukning, nästan
50% av totalen. För nästan tio år sedan började två unga forskare att ställa
sig frågor om denna förbrukning: Hur hanteras kyla och värme i en livsmedelsbutik? Hur mycket värme
uppstår? Var förbrukas energin och hur kan detta förändras? Denna nyfikenhet
var starten till ett unikt samarbete mellan forskaren York Ostermeyer, hans
forskargrupp och den tyska livsmedelsjätten REWE i norra Tyskland.


Överenskommelse genom handslag

Några år senare
hade forskarlaget som formats på ETH i Zürich, kommit till Chalmers BoM och avdelningen för byggnadsteknologi, och
kompletterats med Tommie Månsson, en doktorand med intresse för CFD
modellering, och Christian Marx, postdoktor med fokus på fjärranalys. Den
fortsatta forskningen som företogs inom ramen för Climate-KICs flaggskepp BTA
ledde till utvecklingen av ett koncept med en service och en produkt – det så
kallade RDC FieldAgent och Sensorhold. Tack vare det redan etablerade
samarbetet med REWE krävdes endast en överenskommelse via handslag för att få
starta upp en pilot; något som är ovanligt inom dagligvaruhandeln då man
vanligtvis inte heller samarbetar med universitet.

Den första
utvärderingen visade på en minskad elförbrukning för varje stängd butikskyl med
3 %, vilket är cirka 6000 KWh, motsvarande ungefär 4-5 tons CO2 per butik och
år. Efter ytterligare förbättring av produkten och komplettering med en app för
smartphone, beställde REWE SensorHold-systemet för 1500 kylar, en affär som
uppgick till 300K euro. Allt inom start-upen ChillServices, som startades av
forskarna tillsammans med Climate-KIC och Chalmers i slutet av 2016.

-      
Tidigt
I processen var våra metoder och instrument väldigt enkla, men dessa har
utvecklats och professionaliserats efter för-testerna. Men systemet är
fortfarande enkelt, men några få klick kan en installatör få instrumenten på
plats och via smartphone-appen kan vi övervaka processen och garantera
kvalitén. Som en del i processen genereras en stor mängd data som kan användas
för att skräddarsy framtida tjänster för våra kunder. Energibesparingen som vi
möjliggör är faktiskt en bedrift eftersom REWE redan ligger i framkant vad
gäller energieffektivitet i verksamheten. York Ostermeyer, docent vid Chalmers
och en av grundarna till ChillServices.

Effektiv lösning

I kylar sitter
två termometrar: en som mäter temperaturen på den luft som kommer in och en som
mäter temperaturen på den luft som går ut. Sensorhold säkerställer att
termometern mäter i rätt del av luftströmmen, vilket ger mer korrekta värden, något
som i sin tur gör att kylarna drar upp till 5 procent mindre energi.

-      
Ur
miljö- och klimathänsyn har det här flera fördelar. Dels kan man öka
temperaturerna på luften som går in i kylarna, dels kan man hålla jämnare
temperaturer, något som också leder till energieffektivisering. Dessutom
minskar uppvärmningsbehovet av butikerna när kylarna inte kyler av
inomhusluften lika mycket som innan”, säger Tommie Månsson.

I nuläget sparar
ChillServices mellan 3 till 5 % CO2 med lättimplementerade åtgärder samtidigt
som livsmedelssäkerheten höjs, och forskarna i företaget är övertygade om att
en 30-40 procentig effektivitetsförbättring är möjlig inom en snar framtid. Utöver den
indirekta besparingen I och med utsläppscertifikat betalar sig åtgärderna
direkt genom energibesparingar inom ca två år. Då butiksinstallationer
generellt har en livslängd på cirka 15 år är detta mer än attraktivt för
butiksinnehavarna. Åtgärderna bidrar också till en mer jämn kylning av varorna
som förvaras i kylarna, vilket ger en positiv effekt på varornas livslängd och
kvalitet – vilket i sin tur syns på försäljningen.

-      
Vi
har alltid ögonen öppna för nya sätt att förbättra energieffektiviteten I våra butiker.
Samarbetet med en spin-off utifrån akademin är dock något nytt för oss.
Hitintills har det varit ett inspirerande samarbete som både genererat
enastående resultat och ny kunskap för alla inblandade. Med all uppmärksamhet
som detta får när jag en stark förhoppning om att det ska kunna tjäna som
förebild framöver. Jan Lahmann, Head of Energy Management REWE North.

ChillServices är
en Spin-Off utifrån en samskapandeprocess mellan Climate-KIC BTA och Chalmers.
Det startades i labbmiljön på det byggnadsteknologiska labbet i och med
undersökningen av luftflöden runt fönster och dörrar. Forskarna på Chalmers
konstruerade modeller och studerade resultaten. I och med samarbetet med REWE
togs idéerna vidare till ett nytt användningsområde – livsmedelsbutiker – och
applicerades där. Detta står nu som det perfekta exemplet på samskapande och
öppen innovation i en kontext av ömsesidigt förtroende. Climate-KIC BTA stödjer
projektet med finansiering, kunskap, erfarenhet och sitt nätverk.

Läs mer om Climate-KIC och BTA