Biomarkörer i blodet visar matens stora betydelse för åldersdiabetes

Dela
September 14, 2017, 15:00
Högskolan

​En banbrytande metod, som har utvecklats vid Chalmers, har demonstrerat sin potential i en stor studie som visar att metabola fingeravtryck från blodprover kan ge viktig ny kunskap om sambandet mellan mat och hälsa. I studien konstateras att kost är ett av de starkaste prognosverktygen för åldersdiabetes hos äldre kvinnor.

​Forskare från Chalmers och Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet, har funnit att flera diet- och näringsbiomarkörer –
molekyler som kan mätas i blod och som kan knytas till kosten – är
kopplade till både risk för åldersdiabetes och framtida risk för att
utveckla diabetes.

Studien, publicerad i den ledande
näringsforskningstidskriften American Journal of Clinical Nutrition,
genomfördes på 600 kvinnor från Göteborg där diagnos av diabetes gjordes
i början av studien, när de var 64 år, och igen efter 5½ år.

Resultaten
understryker att kost är en viktig faktor när det gäller risk för att
utveckla typ 2-diabetes, och visade att fisk, fullkorn, vegetabiliska
oljor och god vitamin E-status var skyddande mot typ 2-diabetes, medan
rött kött och mättat fett ökade risken för att utveckla sjukdomen.


Det som är väldigt viktigt är att vi lyckades nå dessa slutsatser utan
att ha ytterligare information om vad kvinnorna hade ätit, säger
försteförfattaren Otto Savolainen, doktor vid avdelningen
Livsmedelsvetenskap, Chalmers, som arbetar vid Chalmers infrastruktur
för Masspektrometri.

Blodproverna analyserades på Chalmers. Ett
unikt ämnesomsättningsmässsigt fingeravtryck, inklusive många olika
kostbiomarkörer, kunde kopplas till varje kvinna vid den specifika
tidpunkt som provet togs. Med hjälp av denna metod var det för första
gången möjligt att objektivt bestämma effekterna av viktiga
kostkomponenter för framtida risk för typ 2-diabetes samt att hitta
skillnader i kostmönster mellan kvinnor med och utan typ 2-diabetes.


Att samla information om matintag kan vara komplicerat och tidskrävande
och är alltid beroende av vad folk kommer ihåg och tror att de borde
rapportera. Biomarkörer har inte detta problem. De bekräftar att kostråd
om att undvika rött kött och mättat fett och öka intaget av
växtbaserade oljor och fullkorn verkar vara sanna, åtminstone för denna
grupp kvinnor, säger docent Alastair Ross, ansvarig seniorforskare vid
Chalmers avdelning Livsmedelsvetenskap.

– Den nya metoden har
gjort det möjligt för oss att mäta flera kost- och näringsstatusmarkörer
samtidigt hos ett stort antal personer. Vi tror det är första gången
detta har gjorts, säger han.

Även om kostens roll ofta diskuteras
som en förebyggande åtgärd mot att utveckla typ 2-diabetes ger den nya
forskningen ett starkt stöd för kostråd och understryker vikten av att
ändra kosten för att förbättra hälsan.

– Nya metoder som vår
hjälper till att förbättra hur vi mäter kost, och ökar vår
detaljförståelse av hur kostmönster relaterar till sjukdom, säger
Alastair Ross.

Video: Vi vet vad du äter!
Se
kort video om forskarnas nya förmåga att objektivt mäta vad folk äter,
och vilken inverkan denna banbrytande teknik kan ha för individer,
forskare och samhälle som helhet: Vi vet vad du äter!

Mer om denna forskning
Läs artikeln som är publicerad i American Journal of Clinical Nutrition: Biomarkers
of food intake and nutrient status are associated with glucose
tolerance status and development of type 2 diabetes in older Swedish
women

Studien gjordes i den så kallade Diwa-kohorten
(Diabetes and Impaired glucose tolerance in Women and Atherosclerosis),
en tidigare studie gjord av Björn Fagerberg och Göran Bergström,
Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.

Text: Christian Borg
Foto: Johan Bodell