[node:field-board-namn]

031-772 39 03

Från: Vänersborg
Sektion: Z
Intressen: Laga mat, springa
och läsa.
Vill: Att alla studenter ska känna
sig väl förberedda för arbetslivet.