[node:field-board-namn]

031-772 39 04
Från: Göteborg
Sektion: V
Intressen: Träning av olika slag
och resa.
Vill: Ge studenter möjligheten att
knyta kontakter med näringslivet.