[node:field-board-namn]

031-772 39 18

Från: Sandared (Borås)
Sektion: KfKb
Intressen: Kultur och resor
Vill: Att alla ska kunna vara
delaktiga i studentkårens aktiviteter