[node:field-board-namn]

031-772 39 68

Från: Oslo
Sektion: Z
Intressen: Nästan all utomhusaktivitet
Vill: Stödja kårens arrangörer
på sektion och central nivå och
göra kåren mer tillgänglig.