[node:field-board-namn]

031-772 39 12
Från: Västerås
Sektion: F
Intressen: Basket
Vill: Sträva mot att vi som
studenter ska få en utbildning
som är internationellt konkurrenskraftig