Sitt med i kårfullmäktige (FuM)

Dela

Vill du vara med och bestämma vad Chalmers Studentkår skall syssla med och stå för?

Som teknolog kan du sitta som ledamot i kårfullmäktige (FuM). Då får du direkt inflytande över viktiga beslut som kåren ska fatta.
 

Detta sker under åtta sammanträdanden per år. Kårfullmäktiges ledamöter väljs av kårens medlemmar genom allmänna val. FuM-valet hålls runt april varje år och sköts av valnämnden. Varje medlem har rätt att ställa upp som kandidat i valet. En kandidatur sker antingen genom ett valförbund tillsammans med grupp kandidater eller enskilt, då kallad oberoende kandidat. För mer information om hur du kandiderar, besök gärna valnämnden.

Foto: Olof Berglund, Andreas Andersson, CFFC