Påverka dina studiesituation

Dela

Påverka din utbildning och arbetsmiljö

Om du vill påverka något i din utbildning, till exempel upplägget på en kurs eller ditt program som helhet, så börja med att kontakta studienämnden/sektionsutbildningsutskottet på din sektion. De vet hur du kan gå vidare med din idé.

Om du finner problem med exempelvis ventilation, belysning eller värme i din studielokal kan du felanmäla direkt till högskolan med uppgifter om plats, tidpunkt samt en kortare beskrivning om problemet.

Du kan också vända dig till ditt studerandearbetsmiljöombud (SAMO) som kan hjälpa dig om du har förslag på hur din studiemiljö kan förbättras.