Studenterna tas på allvar i skyddsronden

Dela
Bild för kommunikator
April 9, 2014, 10:38
Studentkåren

Chalmers Tekniska Högskola räknas som din arbetsplats. Därför är det lag på att hålla koll på hur studenterna mår och fånga upp det som ska arbetas vidare med. Här berättar vi hur det går till.

Det finns två delar av arbetsmiljö: den fysiska och den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön pratar man om varje termin och den psykosociala varje vår. Den här artikeln kommer främst att behandla den psykosociala arbetsmiljön. För att prata om den psykosociala arbetsmiljön genomför högskolan tillsammans med sektionerna samtal, en studiesocial skyddsrond, för att gemensamt kunna förbättra den.


En sektionsöverskridande SAMOkram.

Psykosocial arbetsmiljö?

Det är hur vi studenter mår och upplever vår studiesituation, om det förekommer trakasserier eller diskriminering, hur vi studenter blir bemötta av lärare och hur vi bemöter lärarna, hur studieåret är upplagt och om arbetsbelastningen är rimlig och ett gäng parametrar till som knyter an till hur bra förutsättningarna är för oss studenter att må bra i våra studier.

"Vi har inte facit på alla situationer som kan uppstå"

Samtal enligt omfattande checklista

Samtalen förs utifrån den här typen av frågor, hela listan kan du hitta här: https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/studie-arbetsmiljo..., den är framtagen gemensamt mellan högskolan och kåren för att både passa alla sektioner och täcka in de bitar som både högskolan och kåren tycker är viktigast.

SAMO fångar upp din åsikt

På varje sektion finns ett studerandearbetsmiljöombud, SAMO, som har i uppgift att representera sektionens studenters åsikter i frågor om arbetsmiljö under skyddsronder. För att de skall kunna representera studenternas åsikter är det viktigt att alla framför sina åsikter till sin sektions SAMO.

Malin på Automation och Mekatronik samt Juliette på Maskinteknik är två av Chalmers SAMO. Vi frågade vad det innebär att ha funktionen som skyddsnät för sina medstudenter.

– Det är allt från ventilation, lokaler, ljus till att fånga upp om någon inte mår bra. Men alla vet nog inte att vi finns och vad vi gör. Det är väldigt lärorikt och utvecklande att vara SAMO men vi har inte facit på alla situationer som kan uppstå. Däremot har vi tystnadsplikt och vi brinner för att alla ska trivas och må bra. Alla sektioner har en SAMO och det ska vara enkelt att vända sig dit.


SAMOsar Malin Karlsson (z10), Juliette Utbult (m11) och kurator Mikael Karlsson.

Från högskolans sida är det bland annat kurator Mikael Carlsson som leder de studiesociala skyddsronderna. Han har under många år pratat med alla sektioner en gång per år och har därmed en god uppfattning om hur miljön har förändrats.
 

– Min roll är att vara en neutral part i skyddsronden. Att alla kommer till tals och får säga sitt. En del studenter försvinner från Chalmersgemenskapen på vägen fram mot examen. Att förstå skälen till varför de slutar och hur de egentligen mår är ett svårfångat perspektiv. Här kan vi bli bättre.

Vår psykosociala arbetsmiljö är viktig och det är upp till just dig att ge din SAMO rätt förutsättningar för att påverka den. Tillsammans får vi det bättre och bättre!

Text: Lena Mårtensson
Intervju av Noelle Madsen och Fredrik Elofsson
Foto: Noelle Madsen
Animation: Fredrik Elofsson

 

Läs tidigare teknologintervjuer

"Mozart ligger ju bra till" - Teresia Börjesson (v12)
"Du bestämmer över kårens pengar" - Gabriel Andersson (it10)
"Jag ångrar att jag inte byggde mer" - Markus Holmstedt (h11)
"Christoffer pausar plugget som vice VD" - Christoffer Mårtensson (h09)
Ungt bolag rätt utmaning - Sara Landfors (i12)