Kårens grafiska profil

Dela

Ladda ner logotyper, typsnitt, manér, mallar och manual:
Komplett grafiskt paket (mallar, grafiskt manér, fonter, logotyper, manual). (zipfil, 29 MB)

Om länkarna inte fungerar, kontakta info@chs.chalmers.se för att få den skickad till dig!

Chalmers Studentkår är en erfaren kår med över 100 år på nacken.

Vi är en stor organisation med omfattande verksamhet och breda kontaktytor.
Därför är det viktigt att vi uppträder konsekvent, så att vi
ger en tydlig och trovärdig bild av studentkåren.
Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt; en viktig del av vår
organisation och ett verktyg för vår interna kommunikation.

Denna dokumentation är till för att sammanställa och
överblicka detta verktyg. Den är inte en lagbok som
måste följas nitiskt, utan snarare en guide som vägleder
dig som arbetar med vår grafiska profil.
Så att vi tillsammans kan vårda vårt varumärke.

För att använda den grafiska profilen finns riktlinjer och grafiska redskap som logotyper, typsnitt och mallar. Du kan ladda ner allt du behöver på länken nedan!

GRAFISK PROFIL FÖR NERLADDNING

Komplett grafiskt paket (mallar, grafiskt manér, fonter, logotyper, manual). (zipfil, 29 MB)

Om länkarna inte fungerar, kontakta info@chs.chalmers.se för att få den skickad till dig!