Utbildning

ShareLaTeX för studenter
Utbildning
20 januari, 2015, kl 0:00
Hej! Jag såg i en nyhet (http://www.chs.chalmers.se/sv/nyheter/premium-licences-sharelatex) att SNF har fixat premiumlicenser på ShareLaTeX åt studenter. Jättebra! Gäller detta alla studenter, eller endast F:are? Jag har ändrat mailadress på medlemsportalen till samma som jag använder för ShareLaTeX, hur lång tid kan det tänkas ta innan mitt konto övergår till premium? (Om det är begränsat till F:are, varför? Jag förstår att det var deras studienämnd som drev det från början, men är inte det något som alla studenter borde ha tillgång till nu när det väl har gått igenom?)
IT:are

Hejsan gode IT:are!

Mycket riktigt är det tyvärr så att dessa licenser gäller för F:are. Detta avtal hade de även förra året. Anledningen till att inte alla studenter kan ha tillgång till det när SNF har fixat det är så simpel som att ShareLaTeX vill ha mer pengar i så fall. 

I slutet på 2014 kontaktade ShareLaTeX faktiskt oss för att höra om avtalet inte skulle utökas till alla Chalmers studenter. Vi undersökte möjligheten inom högskolan, men då budgetar för 2015 var lagda och det framförallt är svårt att veta hur stort behovet är bland resten av studenterna så blev avtalet inte utökat för 2015. Förhoppningen är att ShareLaTeX även är intresserade av det här under nästa höst i god tid, så kan behovet undersökas noggrannare och det finns mer tid för att påverka högskolan. 

Hoppas detta svarar på din fråga!
Albin Hjalmarsson
Utbildningsenhetens vice ordförande

Kursansvarig är aktiv i rasistiskt/kvinnofientligt/HBTQ-intolerant parti
Utbildning
24 november, 2014, kl 12:12
Hej Kårledningen! Det finns en lärare med stort inflytande på IT-programmet som ställde upp i kommunvalet för Sverigedemokraterna nu i höst. Han håller i många kurser och många bedömningstillfällen där identiteter är helt öppna. Jag tycker det känns otryggt. Det påverkar även den studiesociala situationen för personer som faller under kategorier som organisationen har särskilda, ofta mindre behagliga, åsikter om. Vi diskuterar det här i klassen och är ganska bestörta. Det har även varit för många incidenter då han varit handledare åt grupper som skulle klassas som diskriminerande. Hur ser ni på det här? Vänliga hälsningar :)
Nyfiken

Hej!

Som vi ser det finns det två aspekter av det du beskriver. Dels handlar det om att en lärare har en politisk åskådning som inte stämmer överens med alla studenters.Vi anser inte att politiska åsikter hos läraren skall ligga till grund för begränsningar eller avslutande av dennes tjänst så länge det inte influerar deras tjänst. Sådana aspekter på anställdas privatliv bör inte påverka hur de blir behandlade under arbetstid, på samma sätt som att anställda inte skall särbehandla studenter på grund av deras privatliv. Detta är alltså ingenting kåren vill jobba med.

Det andra du nämner är att det inträffat ”för många incidenter”. Alla incidenter av diskriminerande karaktär, oberoende av personen som gett upphov till dem, går emot Chalmers regler och dem bör du prata med ditt Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) om. SAMO är en person som arbetar för att alla studenter på sektionen skall kunna studera i en bra miljö och må bra, både fysiskt och psykiskt. Om någon föreläsare, handledare eller räkneövningsledare har uttryckt sig diskriminerande, kränkande eller visat på sådant beteende mot studenter, så bör du anmäla det direkt till din SAMO, så kan hen göra jobbet efter det. Kontaktuppgifter kan du hitta på http://www.chs.chalmers.se/sv/kontakt/sektioner.

Hoppas det besvarar din fråga, om du vill prata mer om diskriminering kan du prata med din SAMO eller höra av dig till mig om du vill veta mer om det jag skriver!

Vänliga hälsningar,
Pontus Eliasson, Sociala enhetens ordförande.
031-772 39 18, so@chs.chalmers.se

Välja kandidatarbete
Utbildning
12 oktober, 2014, kl 14:14
Jag läser AT år 3 nu och vi i klassen har börjat prata om kandidatarbetet. Enligt vår programansvarig har vi inga valmöjligheter för kandidatarbetet. Hela klassen ska göra ett arbete tillsammans med akustikstudenter där vi ska utforma någon form av konserthall. Min fråga är om det verkligen är så att vi inte har någon valmöjlighet? Exempelvis om jag själv kom på ett kandidatarbete som passar in i kursplanen. Väldigt tacksam för snabbt svar.
Amanda

Hej Amanda!

Vi rekommenderar att du tar kontakt med dem som arbetar med utbildningsfrågor (studienämnd eller utbildningsutskott) på din sektion. De vet vilka regler som gäller och har goda möjligheter att sätta sig in i situationen och reda ut det hela.

Kontaktuppgifter till studienämnden på din sektion finns här: http://www.chs.chalmers.se/sv/kontakt/sektioner

Med vänliga hälsningar

David Ådvall
Utbildningsenhetens ordförande 14/15
uo@chs.chalmers.se

Betygsättning kandidatarbete
Utbildning
10 september, 2014, kl 8:08
Hej Vem ska man vända sig till om man tycker att betygsfördelningen i kandidatarbetet var orättvis?

Hej!

Det är examinatorn för ditt kandidatarbete som bestämmer vad du ska få för betyg. Det är därför rekommenderat att du pratar med examinatorn om du är missnöjd med betyget. Examinatorn bör ha annonserat vid presentationstillfället när hen tänkt hålla ett betygdiskussionstillfälle. Om du missat detta tillfälle kan du höra av dig till examinatorn på egen hand.

Med vänliga hälsningar

David Ådvall
Utbildningsenhetens ordförande 14/15
uo@chs.chalmers.se

Exjobbsmall
Utbildning
15 juli, 2014, kl 17:17
Varför finns det exjobbs-mall endast för Word? På en teknisk högskola kan man argumentera för att det borde finnas en även för latex. Att se till att det framställs en även för latex borde inte vara särskilt betungande. Eller?
Emilia

Hej!

UPPDATERING nr2: En god chalmerist vid namn Simon Sigurdhsson hörde av sig, och berättade om sin mall som han gjort för ex-jobb. Den har stöd för de nya mallarna. Den hittas här: https://github.com/urdh/chs-msc-thesis

UPPDATERING: Mallen som länkas nedan är tyvärr utdaterad. 

Gammalt meddelande: 

Varför det inte finns en sådan mall tillgänglig på Chalmers är en bra fråga. På ShareLaTeX har någon vänlig själ dock lagt upp en mall för exjobb på Chalmers, du kan hitta den här:
https://www.sharelatex.com/templates/thesis/chalmers-university-of-techn...

Om du inte använder sharelatex bör du kunna ladda ner projektet och köra det. Hoppas det fungerar för dig! 

Med vänliga hälsningar
Albin Hjalmarsson, Utbildningsenhetens vice ordförande
vuo@chs.chalmers.se
031-7723917

 

Göra tenta på annan tid än bestämda provtider?
Utbildning
11 mars, 2014, kl 21:21
Hej! Kan man göra omtenta av en kurs under påsklovet som vanligtvis inte har en omtenta tillfälle under påsklovet? Vanliga tentatillfällerna är lp1, jullovet och sommarlovet. Går det på något sätt att ordna omtentamen under påsklovet?
avi

Hej,

Normalt sett går det inte att tentera en kurs under ett tillfälle när den inte ska ges då. Men som man kan läsa i regelverket "Föreskrifter och riktlinjer för examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2013/14" står det följande:

"Examinator kan ge ytterligare omtentamina utöver vad som anges i Studentportalen eller i kurs-PM.

Då endast en tentamen återstår till examen bör, under terminstid, extra tentamenstillfälle erbjudas till studenten. Examinator fattar beslut om eventuellt extra tentamenstillfälle skall erbjudas studenten."
 
Jag hoppas detta besvara din fråga men om du vill diskutera vidare frågan är du välkommen att maila eller komma in på kontoret.
 
Vänligen
Sofia Andersson
Utbildningsenhetens vice ordöfrande 13/14
#: 0317723917
Kostnad för kurslitteratur
Utbildning
27 februari, 2014, kl 16:16
Hej, jag har hört att det finns regler för hur mycket kurslitteraturen får kosta per poäng. Finns det sådana regler och hur lyder de?
Mattias

Hej Mattias,

Kåren tycker* att kurslitteraturen maximalt borde kosta 100 kr/1,5 hp, alltså totalt maximalt 500kr för en 7,5 hp kurs. Detta finns dock inte är några regler för just detta men självklart något vi arbetar för. Jag hoppas detta besvarar din fråga.

* = http://www.chs.chalmers.se/åsikter

 

Vänliga hälsningar

Sofia Andersson

Utbildningsenhetens vice ordförande 13/14

Gäller studentförsäkringen?
Utbildning
24 januari, 2014, kl 12:12
Hej, vi är två studenter som skriver examnesarbete på Trafikverket. I samband med detta ska vi åka med VägAssistans under deras arbete. Detta kan innebära att vi får vara med vid olyckor eller liknande på väg. Vi kommer alltså att vistas på vägen i dessa situationer. Vi undrar om studentförsäkringen täcker detta?
Isa Appelqvist

Hej!

Som student har ni en olycksfallsförsäkring från Kammarkollegiet som täcker er på skolan under skoltid, vägen till och från skolan samt praktik godkänd av skolan, vilket borde innefatta ert examensarbete. Då ert examensarbete sker under speciella former kan det vara bra att dubbelkolla att ni är försäkrade genom konkakta er studievägledare eller maila forsakring@kammarkollegiet.se. Mer om försäkringen går att läsa här.

Vänliga hälsningar
Lena Mårtensson
Sociala enhetens ordförande 13/14

Var kan studenter få studiehjälp?
Utbildning
18 november, 2013, kl 20:20
Finns det något forum där studenter kan diskutera matematik och få support på Chalmers?
Helen Pettersson
Hej!
Chalmers bibliotek erbjuder flera olika tjänster, bland annat mattesupporten och Fackspråk. På mattesupporten kan du få hjälp av kunniga studenter från matematiska vetenskaper. Mattesupporten kan du få hjälp av följande tider:
 
Huvudbiblioteket:
Onsdagar   16.00-18.00
Torsdagar  17.00-19.00
 
Lindholmenbiblioteket:
Tisdagar    15.30-17.30
 
Avdelningen för fackspråk och kommunikation har ansvar för utbildning i språk och kommunikation på Chalmers. Du kan få hjälp med utbildning i t.ex. skrivmetodik, muntliga presentationer, vetenskaplig kommunikation och fackspråkliga kurser i engelska. Fackspråk erbjuder:  
 
  • Skriv- och presentationshandledning vid kandidatarbete
  • Poänggivande fackspråkliga kurser i engelska
  • Skrivhandledning öppen för alla vid Chalmers Open Communication Studio
  • Fackspråkliga fortbildningskurser för personal, Teaching in English 
 
Mer om tjänsterna som biblioteket ger rörande studiehjälp kan du läsa om här:
 
Utöver detta ges föreläsningar i studieteknik under mottagningen och lite tips för en god studieteknik kan du hitta här :
 
Vänliga hälsningar,
Lena Mårtensson
Sociala enhetens ordförande 13/14
 
Jag har skrivit en hemtenta där filen skulle ha namnet: förnamn.efternamn.pdf. Ska inte även hemtentor vara anonyma?
Utbildning
27 oktober, 2013, kl 23:23
IT-student

Hej!
Tack för din fråga!
Enligt reglerna som finns idag på Chalmers är det bara salstenta som ska vara anonym. Men det är såklart önskvärt att även hemtentor ska vara anonyma och det är något vi tar med oss i arbetet med att förbättra rättsäkerheten för studenter på Chalmers.

Allt gott,
Cecilia Svennberg
Utbildningsenhetens ordförande 13/14

Tillgodoräkna kurs från annan högskola istället för obligatorisk kurs
Utbildning
21 september, 2013, kl 15:15
Hej! Jag har problem med att klara en obligatorisk kurs på mitt program. Har även bråkat med examinatorn om svårigheten. Kan jag läsa en motvarande kurs på en annan högskola och tillgodoräkna den istället för den obligatoriska kursen? Det är min sista kurs för att kunna ta ut en examen.
Stina

Hej!

Din programansvarig kan besluta om du får tillgodoräkna dig kursen eller inte. Då detta är din sista kurs innan examen har du rätt att få ett extra tentamenstillfälle utöver de vanliga tentamensperioderna men jag tycker att du ska börja med att prata med din programansvarig och se vad hen säger. Du är självklart välkommen in på kontoret eller maila om du vill diskutera frågan mer. Lycka till!

Vänligen,

Sofia Andersson

Vice ordförande Utbildningsenheten 2013/14

 

Olika block, men tentamenstillfällena krockar
Utbildning
29 augusti, 2013, kl 11:11
Hej Blockschema verkar fungera jättebra schemamässigt när man ska läsa olika kurser så att de fungerar ihop. Dock har jag råkat ut för situationen att även om det är olika block så har de tentamenstillfället exakt samtidigt. De här 2 kurserna ingår i samma masterprogram, den ena som obligatorisk och den andra som valbar(semi obligatorisk)kurs. Är det tänkt att det ska fungera på det här sättet? Jag trodde att låg de i olika block så skulle man kunna läsa kurserna samtidigt.
Joel

Hej Joel!

Blockschemat ska gälla även för tentamen, men blockschemat innebär också A och D ibland kan krocka samt B och C. På länken nedan hittar du det aktuella schemat för de olika blocken:
 
https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Blockschema/Sidor/2013.aspx

Dessutom kan utbildningsområdesledaren för utbildningsområdet även besluta om avsteg från blockschemat om det kan anses motiverat. Då dina tentamina krockar kan du ansöka om att dubbeltentera, vilket du kan läsa mer om här:

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Dubbeltentera.aspx

Lycka till med tentorna!

Vänligen,
Sofia Andersson
Vice ordförande i Utbildningsenheten

Tentamenslösningar
Utbildning
21 augusti, 2013, kl 13:13
Hej! Vi har fortfarande problem med en examinator som inte vill ge ut lösningar till tentan som skrevs i LP4 (ej heller ges gamla tentor eller lösningar ut på begäran). Jag som kursutvärderare har, förutom att vid ett flertal tillfällen kontaktat examinatorn personligen, kontaktat institutionens Viceprefekt och min Programansvarig för att få bukt med detta problem. Inför sommarens omtentaperiod har jag inte kommit nära en lösning på problemet - examinatorn svarar inte ens på mina mail. Vad kan jag mer göra för att detta ska ordna sig på ett korrekt sätt? Det här är för övrigt ett problem som förekommer i ett antal kurser i min utbildning, men allt som oftast glider examinatorerna undan tills det hela fallit i glömska. Tack på förhand, David Frisk
David Frisk

Hej David!

Jag beklagar att det har varit så svårt att få ut lösningar till din tentamen. Du har gått till väga helt rätt och du verkar ha gjort ett väldigt bra jobb som kursutvärderare. Jag råder dig att kontakta din studerandeombudsman som, beroende på vilket campus du tillhör, är:

Johanneberg: Sven B Andersson, tel 031-772 5033,  sven.b.andersson@chalmers.se

Lindholmen: Mats Alemyr tel 031-772 2690, mats.alemyr@chalmers.se

Du är självklart även välkommen att komma in på vårt kontor i kårledningskorridoren i kårhuset Johanneberg för att diskutera problemet mer.

Vänliga hälsningar

Sofia Andersson, vice ordförande i Utbildningsenheten.
 

Tentamenslösningar från examinator
Utbildning
05 juni, 2013, kl 17:17
Hej! Jag undrar om en examinator har rätt att välja att inte ge ut några lösningsförslag när en tentamen skrivits. Det står ju i Chalmers föreskrifter och riktlinjer för examination att "Examinator ansvarar för att lösningar till tentamensuppgifterna görs tillgängliga på kurshemsida första arbetsdagen efter tentamensdagen", men kan en examinator fortfarande fatta ett eget beslut om detta? Tack på förhand
David Frisk

Hej

Nej, examinatorn kan inte välja att göra avsteg från detta utan. Om examinatorn ändå inte vill lägga ut lösningar kan man prata med viceprefekten på aktuell institution som är ansvarig för läraren. Du kan även ta hjälp av din studienämnd för att prata med läraren och viceprefekten.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten 2012/2013
 

När ändras kurskoden?
Utbildning
01 juni, 2013, kl 10:10
Hej, Jag undrar lite över när en kurskod måste ändras. Jag skrev nyligen en tentamen som var uppdelad i två salar, en för studenter registrerade det senaste året och en för studenter som läst kursen tidigare och omtenterade. Som jag förstod det var det olika tentateser i de olika salarna, men samma kurskod. Personligen tycker jag detta är något förvirrande. Alltså: när måste man ändra kurskoden (hur mycket får man ändra en kurs och dess examniationsmoment utan att ändra kurskod)?

Hej

Kurskoden bör bytas när kursen förändras och kursmålen och innehållet ändras. Det finns gråzoner när koden ska bytas. Det medför en del arbete när man byter vilket kan vara anledningen till att kurskoden är samma men tentorna olika i det här fallet. Jag tycker du ska prata med din programansvarige och fråga denne vad han/hon anser om kursen och dess kurskod i det här fallet. Du kan även ta hjälp av din studienämnd för att kontakta programansvarige.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande utbildningsenheten 2012/2013
 

Anonyma Tentor
Utbildning
24 maj, 2013, kl 11:11
Tjena Kåren Hur styrs det här med anonyma tentor? Jag tycker det är et riktigt bra system som funkat grymt på grundutbildningen men nu när jag läst ett år på Mastern har jag märkt av att allt fler olika eximinationsformer äger rum och inga tillämpar anonymitet (kontinuerliga inlämningsuppgifter, seminarium etc.). Är detta helt lugnt och upp till varje examinator att besluta? /Emil
Emil

Hej Emil
Regler för anonyma tenotor styrs i Riktlinjer och föreskrifter för examination på grund- och avancerad nivå.

Det som står är följande:

2.1 TENTAMENSSCHEMA
Ordinarie tentamenstillfällen för kurser i Chalmers samtliga utbildningsprogram placeras i
tentamensperioder på tid och plats som anges i Studentportalen/Studieportalen.

2.4 ANONYMA TENTAMINA
Salstentamina administrerad av Chalmers tentamensadministration skall vara anonym.

Det betyder att iprincip att alla salstentamen ska vara anonyma.

Vid inlämningsuppgifter och seminarium är det svårt att tillämpa anonymitet. Kåren anser att examination så längt det är möjligt ska vara anonym just för att minska möjligheten för särbehandling. Har det dykt upp problem på grund av icke-anonymitet tycker jag du ska prata med läraren eller din studienämnd och SAMO.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten 2012/2013

 

Snittbetyg Chalmers
Utbildning
29 april, 2013, kl 10:10
Hejsan! Jag undrar hur man räknar ut sitt snittbetyg från Chalmers?! Alltså inte vad som krävs för att komma in på Chalmers utan vad man har skrapat ihop för snitt när man går ut.Vi har diskuterat det här en hel del men det är ingen som riktigt vet hur man gör... Googlande gör oss inte heller klokare, så hjälp önskas!
Emma

Hej Emma!

Studentcentrum hos högskolan har bättre koll på den här typen av frågor samt verktygen för att ta fram siffrorna så jag skulle uppmuntra era att kontakta dem.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten

Examenshandläggning
Utbildning
24 april, 2013, kl 22:22
Hej! Jag blev färdig med min utbildning strax innan jul, hur kan det ta 6 veckor att få sin examen då? (Jag har inte läst utomlands, inga tillgodoräknade kurser, inget konstigt alls) Borde det inte vara att bara skriva ut pappret och skicka det? Frågan är, varför tar det sådan tid?
Emil

Hej

Tråkigt att det tagit så lång tid. Chalmers strävar efter att det inte ska ta mer än två månader att få ut sin examen.Studentkåren arbetar för att handläggningstiden ska vara max fyra veckor från det att ansökan om examen görs (studenten ska själv se till att alla examensfordringar är uppfyllda). Om du har frågor på varför det dröjer för just dig, rekommenderar jag dig att kontakta examensenheten. De nås på examen.aos@chalmers.se (Inkludera ditt för- och efternamn, personnummer och program.)

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande utbildningsenheten

Får ingen examinator till mitt exjobb
Utbildning
23 april, 2013, kl 15:15
Hej Kåren! Jag har skickat flera exjobbsförslag till mitt program och försökt kommunicera med dem om hur förslaget bör utformas, men bara fått ett blankt nej - mitt förslag är inte bra men de kan inte peka på vad som är fel. Istället för att svara på vad jag ska förbättra i mitt förslag så säger min programansvarig att det är bättre att jag hittar en egen examinator och därefter kommer tillbaka med mitt förslag. Är det här normalt förfarande? Jag läste en fråga om handledare på den här sidan, är det samma som examinator? Känner mig lite handfallen. Såg någonstans att man blir tilldelad en examinator när ens förslag blivit godkänt, men nu måste jag själv hitta en examinator och jag känner ingen som jag kan fråga.

Hej

Tråkigt att du får blankt nej och inte hjälp med utformningen av förslagen från programansvarige.

studentportalen kan man läsa om vad som gäller för examensarbeten. Det står även att man kan prata med sin studievägledare eller personal på den institutionen man vill göra sitt exjobb på för att få hjälp.

Mitt tips är att du ska prata med din studievägledare och den institutionen du vill göra exjobbet hos. Om du har fler frågor om exjobbsförfarandet kan du även kontakta studentcentrum.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten
 

Tentamen
Utbildning
08 april, 2013, kl 15:15
Vad händer om man ännu inte har fått sitt tenta resultat efter de utlovade 21 kalenderdagarna? Kan man hävda att man ska få godkänt på kursen oavsett resultat?
Carolina

Hej
Om man inte har fått sitt tentamenstresultat inom 21 dagar får man kontakta läraren och fråga varför det dröjer och poängtera att det är 21 dagar som gäller. Det kan hända att läraren har rättat tentan i tid men att det dröjer hos administrationen att rapportera in, då får man poängtera att det är 21 dagar som gäller för dem också. Om det inte hjälper att kontakta läraren, prata med din studienämnd så kan de hjälpa dig.

Nej, man kan inte få godkänt på en kurs om tentaresultatet är sent. Att sätta betyg är ett myndighetsutövande och det krävs underlag för det.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten

Borttappad omtenta anmälan.
Utbildning
30 mars, 2013, kl 16:16
Hejsan! Jag har anmält mig till en omtenta. men när jag går in och kollar var och när jag skall vara så står det att jag inte har några tentor registrerade. hur gör jag nu, brinner denna tentan inne nu?
Carl Schenström

Hej
Det var märkligt. Kontakta studentcentrum och fråga dem vad vad du kan göra.
Om det är andra anmälda till tentan så att tentan blir av kan man alltid gå dit och kolla om man får plats.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande Utbildningsenheten 12/13
 

Lösningar till tentamen
Utbildning
27 mars, 2013, kl 13:13
Hej! Hur ligger det till med lösningar till den tentan man precis gjort och även äldre tentor som man har fått ut att "öva" på? Måste examinatorn lämna ut lösningarna eller kan/får examinatorn vägra detta? Som jag förstått det är tentan, studentens svar, lösningar osv allmänna handlingar som ska gå att begära ut (med vissa restriktioner gällande när de går att begära ut). Problemet blir väl om examinatorn inte framställer några lösningar på papper? I pdf dokumentet "Regler för examination" (länk finns på studieportalen) med titel "Föreskrifter och riktlinjer för examination på grund- och avancerad nivå" går det att läsa på punkt 4.2 att examinatorn ansvarar för att lösningar publiceras på kurshemsidan första arbetsdagen efter tentamen, trots detta envisas vissa examinatorer med att inte lämna ut lösningar. Detta leder, i mina ögon, till att man själv kanske inte inser vad för fel man gjort på tentan och med lösningar blir detta med tydligt.
Erik

Hej
Du är inne på precis rätt spår. Det som gäller är följande:

Chalmers Tekniska Högskola tillämpar offentlighetsprincipen vilket innebär att en tentamen blir en allmän handling när de delas ut till studenterna vid provtillfället. Det gör att efter tentamenstillfället har alla rätt att ta del av tentamenstesen. Dock har examinator upphovsrätt vilket reglerar att studenten inte får sprida tentan vidare.

Angående lösningar till tentamen så beror det på vems lösningar man vill ha och vilka lösningar. Tentamenslösningar som andra studenter har lämnat in till högskolan är en allmän handling och ska ges ut till de som ber om det (kopia) precis som du säger. Examinatorn har däremot upphovsrätt till sina lösningar vilket gör att denne inte behöver dela med sig utav dem för gamla tentor. Däremot ska examinatorn lägga upp lösningar på tentamen första vardagen efter tentamen på kurshemsidan, precis som du säger.

Tentamensteser och studenters lösningar ska förvaras på aktuell institution och det är till den som man som student kan gå om läraren själv inte vill dela med sig av tes och andra studenters lösningar. Studenters lösningar sparas i två år efter tentamens tillfället om de inte har hämtats ut av studenten och då ska kvittens sparas i två år.

Jag håller med dig om att man behöver få veta lösningarna för att lära sig av sina misstag och veta vad man har gjort rätt. Om läraren vägrar skulle jag som ett första steg kontakta studienämnden på din sektion för att be om hjälp att prata med läraren och använda de argument du nämner här. Om inte det hjälper får du/studienämnden prata med din programansvarige så kan han eller hon i sin tur prata med läraren.

Hoppas du får tag på dina lösningar och fick svar på dina frågor, annars får du gärna mejla mig.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten
vuo@chs.chalmers.se

Vad händer om jag inte får någon handledare till mitt examensarbete?
Utbildning
15 januari, 2013, kl 19:19
Jag pluggar på ett högskoleingenjörsprogram och ska nu göra mitt examensarbete. Jag vill göra examensarbetet ensam och jag har fått ett som jag väldigt gärna vill göra. Det står på Chalmers hemsida att man ska göra examensarbetet enskilt eller i par och att man har rätt till en handledare från Chalmers. Jag har nu dock fått höra att alla inte tar emot exjobbare som ska jobba ensamma och att det är jättesvårt att få en handledare osv. Jag undrar nu om jag inte har rätt till en handledare inom det ämnet mitt examensarbete ligger och som min utbildning dessutom handlar om? Vad händer om jag inte får en handledare? Ska jag ta uppehåll i studierna då?? Är det någon som är ansvarig för att alla exjobbare får handledare eller är det verkligen bara mitt eget ansvar?

Hej
Jag vill rekommendera dig att prata med din studievägledare som kan han eller hon hjälpa dig och säga hur du ska gå till väga.
Du kan även kontakta studentcentrum för att få lite allmän information på hur det ska gå till.

Kontaktuppgifter till din studievägledare kan du hitta här:
https://student.portal.chalmers.se/sv/kontaktochservice/kontaktpersoner_per_program/Sidor/Program.aspx

Vill du veta mer vilket ansvar du som student och högskolan har i anslutning till examensarbete kan läsa Föreskrifter för examensarbeten vid Chalmers tekniska högskola. Den hittar du på: https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/examensarbete/Sidor/foreskrifter-examensarbete.aspx

Studentkåren arbetar dessutom för att institutionerna ska ta sitt ansvar för handledning vid examensarbeten, så om du får mer problem kontakta mig gärna på vuo@chs.chalmers.se.

Jag hoppas att det ordnar sig med ditt examensarbete!

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande utbildningsenheten

Att hoppa av
Utbildning
11 januari, 2013, kl 10:10
Hur gör man för att sluta på en utbildning, räcker det med att man struntar i att registrera sig på programterminen eller måste man meddela det till någon?
Rasmus Selin

Hej

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med din studievägledare så kan han eller hon hjälpa dig. Om du bara struntar i att registrera dig för vårterminen kommer du att finnas kvar i systemet och de kommer undra vart du har tagit vägen.
Du bör dessutom ta kontakt med studenkåren så du slipper betala din medlemsavgift. Det gör du enklast på exp@chs.chalmers.se.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande utbildningsenheten

Blockschema
Utbildning
08 januari, 2013, kl 11:11
Undrar om ni vet varför Blockschemasystemet inte verkar förekomma på kandidatnivå, utan endast på masternivå?
Erik

Hej

Blockschemat har införts på masternivå och i flera fall även i årskurs 3 på kandidatnivån, då dessa år i många fall innehåller en stor mängd valfria kurser som samläses med många program.För att slippa undra om kurser kommer krockar har man valt att inför blockschema, så när man väljer kurser vet man vilka kurser som kommer att krocka helt eller inte alls. På de lägre årskurserna har behovet inte ansetts vara lika stort, då de flesta studenterna läser hela program och färre valfria kurser som kan väljas av många program. Men detta är något man arbetar vidare med när man börjat implementeringen på masternivån.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten

Under vilka datum kan man presentera sitt examensarbete?
Utbildning
12 december, 2012, kl 13:13
Under vilka datum kan ett examensarbete presenteras? Efter några timmars googlande har jag fortfarande inte hitta något svar, så jag hoppas att någon av er kan svara på det MVH

Hej!

Jag hittade en sida på studentportalen där det går att läsa läsa om vilka föreskrifter som gäller för examensarbeten. I dokumentet "Föreskrifter för examensarbete på civilingejörs-, arkitekt- och masterprogram" står det under "muntlig redovsning" följande:

"Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella
institutionen minst två veckor före presentations datum. Presentationen skall
ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid"

 

Med vänliga hälsningar
Petter Evertsson
Ordförande Utbildningsenheten 2012/2013

Valfri kalkylator = anteckningar?
Utbildning
03 december, 2012, kl 17:17
Hej Jag har läst i föreskrifterna att om man får ha valfri kalkylator på en tenta så får man även ta med anteckningar. Vad är definitionen av anteckningar? Är det handskrivna papper som gäller eller får man skriva på dator? Måste de vara egenhändigt framställda eller kan man t.ex. skriva ut lärarens slides från föreläsningarna? Finns det någon gräns på antal sidor osv?

Hej

Definitionen av anteckningar är i dagsläget lite oklart och är något som högskolan, tillsammans med studentkåren, håller på att precisera.
Tanken utgår ifrån att på en miniräknare så kan man lagra information och att det därför är tillåtet med anteckningar.
Enklast är att du har en dialog med din lärare så hela klassen vet vad läraren har tänkt sig när han/hon utformar tentan.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten

Regeringens krav om läsår på 40 veckor
Utbildning
03 december, 2012, kl 15:15
Hej kåren! Jag har läst om regeringens beslut att stå fast vid kravet att de tekniska högskolorna ska ändra sitt terminsupplägg för att klämmas in i mallen för alla andra utbildningar. De medteknologer jag prata med känner som jag att vi gärna arbetar lite hårdare resten av året för att bland annat behålla vårt jullov och vettiga omtentaperoioder, men jag kan inte hitta så mycket mer på nätet eller i media än en enda debattartikel. Hur ställer sig kåren i frågan? Finns det en dialog med högskolan om hur man ska ordna veckorna på bästa sätt? Vad kan vi teknologer kan göra för att minimera skadan eller helst ändra regeringens beslut? Med vänlig hälsning, Johan Swetzén, En bekymrad teknolog

Hej Johan,
Det finns mycket dokumenterat i frågan och vi håller nu på att sammanställa detta för att kunna beskriva historiken, hur kåren arbetar med frågan i dagsläget och hur en förändring av läsårsindelningen påverkar dig som teknolog. Håll utkik här på hemsidan den kommande veckan så kommer du förhoppningvis få svar på dina frågor.

 

Med vänliga hälsningar
Petter Evertsson
Ordförande Utbildningsenheten 12/13

Snittbetyg
Utbildning
03 december, 2012, kl 15:15
Hej! Hur gör man för att räkna ut sitt snittbetyg? Hur räknas kurser eller moment som bara ger G som betyg? Varför kan inte det räknas ut automatiskt på studentportalen?

Hej,

Snittbetyg användas på olika sätt beroende på vad det handlar om, till exempel vid stipendier eller utlandsstudier. För att enklast få rätt svar är det därför bäst att kontakta Studentcentrum och be dem hjälpa dig att komma i kontakt med berörd avdelning.

Tips och förslag på hur studentportalen kan göras mer tillgänglig är också bra att förmedla den vägen.

Med vänliga hälsningar
Petter Evertsson
Utbildningsenhetens ordförande 12/13

Krav
Utbildning
03 december, 2012, kl 15:15
Hejsan! Vad är kraven för att ta en studiepaus? Eller finns det inga?

Hej,

Studieuppehåll kan man ta efter att ha läst minst en termin. Du kan läsa mer om vad som gäller på studentportalen eller genom att prata med din studievägledare.
Kom ihåg att anmäla studieuppehåll även hos Studentkåren via kårexpeditionen.

Trevlig helg!

Hälsningar
Petter Evertsson
Ordförande Utbildningsenheten 12/13