Socialt

Låna PA
Socialt
25 mars, 2015, kl 16:16
Hur fungerar det om man som kårmedlem skulle vilja låna en ljudanläggning?
Kristoffer Sandberg

Hej Kristoffer,

Kårkommittén Ljud- och Bildgruppen (LoB), är proffs på ljud och ljus och de hyr även ut teknik. Läs mer och hitta deras kontaktuppgifter på deras hemsida: http://www.lob.chs.chalmers.se/

Vänliga hälsningar,

Mikael Oskarsson

Kommunikationsassistent

 

Historiska dokument
Socialt
26 februari, 2015, kl 15:15
Jag är nyfiken på hur föreningslivet har utvecklats sedan kårens bildande och undrar därför om det finns något fysiskt arkiv finns tillgängligt för allmänheten att "rota i"? Det hade varit roligt att kunna följa vilka olika föreningar som har funnits under kåren och kanske få sig en förklaring varför det finns föreningar som alldeles uppenbart har varit en del av Chalmers en gång i tiden men inte är det längre (chalmers golfklubb, chalmers segelflygklubb, chalmers basket).
Calle

Hej Calle!
Jag tror att mycket av den information som du söker kan finnas i något av banden av Chalma Mater som rör historian kring studentkåren och högskolan. Chalmers har även ett centralarkiv där ett stort antal skrifter gällande studentkårens historia finns sparat, för mer frågor kring arkivet är du välkommen att kontakta mig via ko@chs.chalmers.se alternativt komma förbi mitt kontor i kårhuset.

Med vänliga hälsningar

Philip Radtke
Kårordförande 14/15

likabehandling?
Socialt
06 september, 2013, kl 16:16
I likabehandligsplanen står: "ChS ska vara en organisation där alla medlemmarna ska ha samma möjligheter att delta i ChS aktiviteter." Hur kommer det sig då att vissa tidigare föreningsaktiva får tillgång till förköpsbiljetter till arrangemang och får gå gratis på bio etc.
Anton Olbers

Hej,

Tack för din fråga! Syftet med det stycket i likabehandlingspolicyn är att alla medlemmar, oavsett förutsättningar som t.ex. funktionsnedsättning, skall ges samma möjlighet att delta i ChS aktiviteter. Detta innebär även att alla medlemmar skall ges samma möjlighet att engagera sig i ChS föreningar och kommittéer. Det väldigt centralt i policyn att alla ges möjlighet att delta och engagera sig.

Vissa kommittéer eller föreningar väljer ibland att ge sittande och/eller företrädare vissa fördelar som är ett slags tack för det ideella arbete man gjort för kommittén/föreningen. Syftet kan också vara en god kontakt med sina företrädare för att t.ex. få god överlämning och kontinuitet. Som aktiv lägger man ofta ned mycket tid och kraft på sitt engagemang, helt obetalt, och det är viktigt att alla aktiva känner att man får den uppskattning man förtjänar för sitt hårda arbete. Detta skall göras inom rimliga gränser för att det inte skall bli ett riktat arrangemang.

Om man anser att något är olämpligt riktat mot företrädare eller att de ges orimliga fördelar och inte sköter sitt uppdrag kan man kontakta de som kommittén/föreningen svarar inför. Varje kommitté/förening svarar inför antingen Kårstyrelsen/Kårfullmäktige för centrala kårverksamheten, alternativt mot sektionsmötet för lokala kårverksamheten på sektionerna.

Med vänliga hälsningar,

Anton Olbers

Sociala enhetens vice ordförande 13/14

Slut på CSN veckor, hur få dispens?
Socialt
03 september, 2013, kl 20:20
Jag läser sista året på min utbildning och mina 6 år av studiemedel är slut. Jag överväger därför att ansöka om dispens hos CSN, hur gör jag bäst för att lyckas med det?
Avlant Nilsson

Hej Avlant!

CSN beviljar precis som du säger studiemedel för 240 veckor vilket innebär 6 års heltidsstudier. Utöver dessa veckor så finns möjlighet att söka för fler veckor. CSN är överlag hårda med att ge dispens på just antalet studieveckor men det finns möjlighet att söka om synnerliga skäl föreligger.

För att kunna hjälpa dig med ditt specifika fall så ber jag dig maila om din situation till Sociala enhetens ordförande, so@chs.chalmers.se. Det är svårt att ge generella tips så för att försöka hjälpa dig underlättar det att veta vad du kommer söka dispens för!

Vänliga hälsningar

Johanna Svensson
Kårordförande 13/14

 

Hurraförvirring?
Socialt
30 augusti, 2013, kl 8:08
Hej kåren! Jag var på KBs chalmeristmiddag i måndags och då utbringade SO ett fyrfaldigt!! leve. Jag trodde att vi på Chalmers av hävd använde Chalmersleve ( hipp hipp hipp, Chalmers Chalmers Chalmers, hurra hurra hurra). Jag skulle vilja se ett åtgärdsprogram för att förhindra att sådant upprepas!
Kränkt

Hej,

Det stämmer väl att vi i flera sammanhang på Chalmers hurrar medelst Chalmersleve. Huruvida detta också skulle göras under Kemisektionens och KfKb-sektionens chalmeristmiddag diskuterades mellan Sociala enhetens ordförande (SO) och Utbildningsenhetens vice ordförande (vUO) som var deltagande från Kårledningen. Slutsatsen nåddes dock att man önskade se alla kunna medverka i hurrandet lika hjärtligt. Även om ett Chalmersleve självklart är ett mycket hjärtligt hurrande fanns misstankar om att de nya chalmeristerna ej ännu hört ett sådant och därför skulle ha svårt att medverka.

Om man som medlem i Chalmers Studentkår önskar se ett återgärdsprogram eller dylikt tas fram kan man skriva en motion över ärendet som lyfts till ett av fullmäktiges sammanträden. Då gäller att man behöver inkomma med motionen till talmannapresidiet senast 14 dagar före sammanträdet (16 dagar för motioner som förändrar stadga eller reglemente). Talmannapresidiet kan kontaktas via talman@chs.chalmers.se.

 

Vänliga hälsningar
Markus Pettersson
Sociala enhetens ordförande 13/14

Pubrundedag
Socialt
24 augusti, 2013, kl 9:09
Förra året skedde en testperiod av pubrundor på fredagar istället för torsdagar? Vad blev utfallet av försöket? Går det att läsa en utvärdering av detta någonstans? Vore kul att se hur det uppfattades av medlemmar och arrangörer.

Hej,

Det gjordes ett försök under förra året på pubrundan läsperiod 4 och läsperiod 1 att ha pubrundan på en fredag. Det fanns delade åsikter om bytet till fredag och utvärderingarna behandlades i Nöjeslivsutskottet, med nöjeslivsrepresentanter från varje teknologsektionsstyrelse, samt i Pubforum, där alla pubrundearrangörer deltar. Resultatet var att en majoritet av pubarrangörerna ansåg att fler ordningsstörningar och större andel icke-chalmerister talade för att pubrundan åter skulle ligga på torsdag.

Med vänliga hälsningar,

Anton Olbers, Sociala enhetens vice ordförande

Kårledningen 13/14

Chalmeristmiddagarna - vem får gå?
Socialt
20 augusti, 2013, kl 14:14
Måste jag ha tagit ut examen för att få gå på Chalmeristmiddagarna, eller kan jag få gå ändå - om jag har jobbat ett antal år, trots en gammal omtenta som väntar på bättre tider?
Emilia

Hej,

Om man vill gå på en chalmeristmiddag men inte tagit ut examen ska man kontakta den ansvariga för middagen. Har man ej kontaktuppgifter till den ansvariga kan man maila chalmeristmiddagarna@student.chalmers.se. För de som tagit examen sköter Chalmersska Ingenjörsföreningen inbjudan. Är man nyantagen får man gå på sin respektive chalmeristmiddag och för varje sektion finns en ansvarig som informerar om middagen och sköter biljettförsäljning.

Vid övriga frågor kan man vända sig till projektledarna för chalmeristmiddagarna via mail chalmeristmiddagarna@student.chalmers.se.

Vänliga hälsningar
Markus Petterson
Sociala enhetens Ordförande 13/14

Robotföreningen
Socialt
09 augusti, 2013, kl 8:08
Hej, Är väldigt intresserad av den där robotföreningen ni har/haft? Behöver man studera på chalmers för att gå med i en sådan förening om den nu fortfarande finns?
Pär Nordlund

Hej Pär,

Vad kul att du är intresserad av att gå med i en kårförening! Chalmers Robotförening är aktiv och för att gå med i föreningen kan du kontakta dem på info@crf.nu. Både chalmerister och icke-chalmerister kan gå med i kårföreningar, så länge den större delen är chalmerister.

Med vänliga hälsningar,

Anton Olbers

Sociala enhetens vice ordförande 13/14

Studenters rättigheter
Socialt
05 maj, 2013, kl 22:22
Hallå! Jag undrar hur man kan få tag på dokument innehållandes teknologers rättigheter. För närvarande hittar jag inget under Rättigheter & skyldigheter på hemsidan.
Laszlo Sall Vesselenyi

Hej!

Tack att du uppmärksammade oss på detta.

Nu finns information om dina rättigheter inom det studiesociala området på såväl Campus som i samhället upplagt i form av Chalma Trygghet. Vi har dessutom länkat till studentportalen där högskolan samlar sina riktlinjer och regler för vad som gäller för oss Chalmers studenter. Hoppas du nu finner det du söker under Rättigheter och skyldigheter, annars får du väldigt gärna höra av dig igen.

Vänliga hälsningar
Josefin Bertilsson
Vice ordförande i utbildningsenheten
 

Språkstudier
Socialt
22 april, 2013, kl 11:11
Hej kåren! Jag undrar varför Chalmers inte erbjuder kurser i Svenska till sina utländska studenter? När jag tittar på mina klasskamrater som kommer ifrån universitet utanför Sverige så är majoriteten intresserade av att efter studierna bosätta sig i Göteborg. Så som jag förstår har Sverige också ett behov av duktiga ingenjörer på arbetsmarknaden. Jag förstår att frågan om språkkurser är en ekonomisk fråga, men med tanke på vad man får i form av färdigutbildad arbetskraft borde det vara en vinstinvestering. Finns det någon diskussion om att starta språkkurser i Svenska?
Anna Novk

Hej!
Det finns redan en hel del möjligheter för internationella studenter att lära sig svenska under sina studier i Sverige. Chalmers erbjuder en gratis svenskakurs till de internationella masterstudenter som betalar terminsavgift för sina studier och ERASMUS-studenter har möjlighet att läsa en särskild intensivkurs i svenska på Göteborgs Universitet. Folkuniversitetet, där Göteborgs Förenade Studentkårer är medstiftare, har populära svenskakurser som många internationella studenter väljer att gå. Som kårmedlem får du dessutom 20 % rabatt på kurser på Folkuniversitetet. Även om Chalmers alltså inte har egna kurser i svenska så finns det möjligheter för internationella studenter att lära sig svenska ändå.

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande

Försäkring vid arbete inom kårverksamheten
Socialt
02 april, 2013, kl 15:15
Hej Kåren! Alla studenter omfattas ju av en olycksfallsförsäkring via Kammarkollegiet under "skoltid" och på väg till och från Chalmers. Min fråga är om det finns någon försäkring som gäller när man arbetar åt kåren i form av föreningsarbete inom sin sektion? Exempelvis om det inträffar en olycka när man arbetar under pubrundan eller under kollningen.
Elin

Hej Elin!

Kåren har en försäkring som täcker alla kåraktiva. I dagsläget är dock inte sektionerna en juridisk del av kåren, utan är på pappret egna organisationer, och täcks därför inte av denna försäkring.

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande

Kårens historia?
Socialt
15 mars, 2013, kl 11:11
Vad hittar man nu för tiden information om kårens historia. Viktiga årtal, viktiga frågor, grundadne osv?

Hej Okänd,

Vad roligt att du är intresserad av kårens historia!
Informationen finns i dagsläget inte på hemsidan av den enkla anledningen att just denna sidan fortfarande är under viss utveckling. Sidan beräknas publiceras under våren omkring byggveckan nu i april, så håll ut och håll utkik!

 

Vänliga hälsningar,

Claes Norman
Teknologkommunikatör 12/13

 

 

Borttappat kårkort, vad gör man?
Socialt
13 mars, 2013, kl 13:13
Om man har tappat bort sitt kårkort och har tenta om två dagar, vad gör man då....? Går det att få ett intyg eller ett nytt kårkort så att man fortfarande kan skriva tentan?

Hej!

Om du går till kårexpeditionen så kan de hjälpa dig med att beställa ett nytt kårkort samt ge dig ett kvitto på ditt medlemskap.

 

Vänliga hälsningar,

Claes Norman
Teknologkommunikatör 12/13

 

Trakasserier
Socialt
12 februari, 2013, kl 11:11
Om jag känner att jag blir orättvist behandlad av lärare och det inte går att prata med dom om detta. Hur gör jag ?? Går det att få någon hjälp att lösa detta??
Åsa Berndt

Självklart ska ingen student på Chalmers behöva bli orättvist behandlad av sin lärare. Det finns flera personer på Chalmers som har i uppgift att hjälpa studenter som har problem och som du kan vända dig till. Det finns studerandeombudsmän som hjälper studenter som känner sig illa behandlade av personal på högskolan eller har hamnat i konflikt med dem. Det finns också en jämställdhetskoordinator som kan hjälpa dig om du har blivit trakasserad. I kårhuset hittar du också kurator som du kan tala med.

Alla dessa tre är delar av det studiesociala nätverket som finns till för att hjälpa studenterna på Chalmers. Om du vill prata med en annan student så kan du kontakta din sektions studerandearbetsmiljöombud eller Sociala enheten. Vi kan hjälpa dig att få kontakt med personerna ovan om du vill och kan även berätta lite mer om vad de olika stödfunktionerna innebär.

 

Varma hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande 12/13

Angående studentbostad
Socialt
06 februari, 2013, kl 11:11
Hej! Jag undrar om man som medlem i Handelshögskolans studentkår får hyra en lägenhet som tillhör Chalmers studentbostäder? Det handlar bara om mars-sep, medan killen som hyr nu är utomlands. Jag är ny student och väntar på mitt kort från kåren. Vet inte riktigt om det är hit jag ska vända mig. Tacksam för svar!
Karin

Hej!

Även andra Göteborgsstudenter än bara Chalmerister får bo i Chalmers Studenbostäder, däremot kan det vara bra att alltid kolla upp med hyresvärden.vad som gäller när du ska andrahandshyra en lägenhet eftersom det kan vara lite olika regler för olika bostadsföretag.

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande 12/13

 

Utlandsstuderande i DLG?
Socialt
13 januari, 2013, kl 12:12
Jag har noterat att i årets DLG finns de som är utbytesstudenter på olika håll i världen under året inte med. Förra året fanns det en sektion under "Saknar sektionstillhörighet" för alla som var utbytesstudenter. Är det med flit eller en miss som detta utelämnats? Jag tyckte det var bra eftersom det fortfarande kan vara så att man vill kontakta de som inte är kvar på Chalmers. Hoppas ni tar tillbaka detta till nästa år!

Hej!

Tack för din fråga!

Det blev tyvärr en del missar i årets upplaga av Den lilla Gröna vilket vi verkligen beklagar. Den biten du efterlyser har tydligen kommit bort, men oavsiktligt! Så till nästa DLG beräknas den vara med som vanligt om inget annat beslutas.

Med vänliga hälsningar

Claes Norman
Teknologkommunikatör

Data
Socialt
04 december, 2012, kl 22:22
Hej! Hittade när jag letade runt lite inför valet av högskola http://www.reddit.com/r/chalmers/, en ack så tom sida som endast innehåller en post. I denna post frågas det om tips och trix för chalmerister. Ett av svaren är att kissa på elektromärket, postat av en ledamot i datasektionens styrelse. Jag trodde inte riktigt på att de höll på med sådant på data på chalmers. Är alla som går på data så äckliga? Jag menar, man har ju hört en hel del rykten. Det får nog bli KTH för min del nu, låter inte så roligt det där med att kissa på andras saker. Förresten, vad är det för märke?

Hej!

Märket som nämns är ett sektionsmärke som finns målat på marken på campusområdet och det finns en stor respekt för varandras sektionsmärken inom Chalmers Studentkår. Vårt mål är att upprätthålla ett trivsamt och respektfullt klimat inom organisationen och för det mesta lyckas vi också bra med det tack vare ett proaktivt arbete från sektionerna och kåren centralt. Beteendet du beskriver är inte en del av kulturen på Chalmers, och förhoppningsvis dömer du inte alla datateknologer på Chalmers efter en enskild persons dåliga omdöme.

Om du vill veta mer om hur det är att vara datateknolog på Chalmers är du välkommen att vända till dig ordförande för datateknologsektionen på ordf@dtek.se.

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande 12/13

Ringen
Socialt
03 december, 2012, kl 15:15
Hej! I ett fråga kåren för ungefär ett år sen utalade sig SO om att civ. ing. ringen skulle kunna köpas av dem som pluggat i 5 år på Chalmers, även om man inte hade tagit en civ. ing utan bara en kandidat och master. Är det så? I så fall är det ju ingen civilingenjörsring utan en ring med civilingenjörskarraktär. Kan jag då köpa högskoleingenjörsringen och sjöingenjörsringen också? Jag har ju ändå läst en kandidat? Om detta är fallet, vem har bestämt det och hur kan man ändra det? //Emli

Hej Emli!

Som du skriver så har man rätt att köpa ingenjörsringen om man har en mastersexamen från Chalmers. För att få svar på vilken typ av ring just du har rätt att köpa rekommenderar jag att du vänder dig till Cremona eller Chalmersska Ingenjörsföreningen.

Det är Chalmerska Ingenjörsföreningen som har ansvar för ingenjörsringarna och därför föreslår jag att du kontaktar dem om du vill diskutera saken vidare.

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande

Kårens inre jämställdshetsarbete
Socialt
03 december, 2012, kl 15:15
Hej kåren! Jag undrar hur kårens jämställdhetsarbete mot er inre organisation ser ut? Just nu syftar jag främst på hur arbetet med manligt/kvinnligt sker, men även arbetet med studenter med svensk/utländsk bakgrund och olika studiebakgrund. Jag har läst den likabehandlingspolicy som finns. Bland annat undrar jag om ni har någon statistik på hur stor andel av era kåraktiva som är män/kvinnor och/eller svensk/utländsk bakgrund och/eller har arbetar/akademiker-bakgrund? Vidare undrar jag om ni ser det som ett problem om delar av er verksamhet inte speglar alla studenters sammansättning över tid? Mer specifikt känns det som att det finns delar av verksamheten där det år efter år finns färre tjejer än killar (och vice versa) utan att någon direkt utesluts. Ser ni detta som ett problem eller är det en icke-fråga? Får era kåraktiva någon utbildning i likabehandlingsfrågor? Och förs det aktiva diskussioner inom kåren för att få olika delar av verksamheten (kommittéer, föreningar, FuM, etc.) att reflektera över hur de implementerar likabehandlingsarbete i sin löpande verksamhet? Tack på förhand Likabehandlingsintresserad

Hej Likabehandlingsintresserad!
Så roligt att du är intresserad av kårens likabehandlingsarbete och har så många spännande frågor!

Vi inom sociala enheten i kårledningen arbetar aktivt för att alla ska känna sig välkomna på kårens arrangemang. Detta gör vi bland annat genom att diskutera värderingar med arrangemangsarrangörer, till exempel har konceptet med de omdiskuterade dam- och herrmiddagar behandlats på mottagningssamordningsrådet och sociala utskottet. Vi har också en relativt nyuppstartad Jämlikhetskommitté, JämK, som försöker hitta nya spännande sätt att engagera kårens medlemmar i frågor som rör likabehandling. Sociala enheten tillhandahåller också likabehandlingsutbildningar för bland annat NollK:n och sektioner som efterfrågar detta. Vi har också värderingsfrågor och case som används i vissa sammanhang.

På Chalmers Tekniska Högskola och inom Chalmers Studentkår är vi noga med att inte göra riktade satsningar som exempelvis riktar sig mot medlemmar av ett underrepresenterat kön eftersom alla ska ha lika möjligheter att delta i kårens arrangemang. Det utesluter så klart inte att vi reflekterar över varför vissa arrangemang drar till sig en viss typ av människor och hur de kan göras mer lockande och tillgängliga för fler medlemmar.

Vad jag vet sammanställs idag inte den typen av statistik som du efterfrågar, och det finns inte heller i dagsläget några planer på att göra en sådan typ av sammanställning.

Det är alltid roligt att få input i likabehandlingsarbetet och om du vill engagera dig eller har tips, idéer eller ytterligare frågor så kontakta gärna antingen info@jamk.chs.chalmers.se eller so@chs.chalmers.se alternativt komma förbi Sociala enhetens kontor!

Vänliga hälsningar
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande

Om Chalmersmössan
Socialt
03 december, 2012, kl 15:15
I reglerna står följande om chalmersmössan: Mössan må vid festligare tillfällen även bäras av civilingenjörer och arkitekter utexaminerade från Chalmers. Min frågar handlar om den svarta mössan. Om det är ett festligare tillfälle tex Spexkalas, Gu förenings jubileum eller Charmbankett får emeriti då bära den avarta mössan, eller måste det avra av sådan karaktär att det ska avra vit mössa som gäller? Emil M11

Hej Emil M11,

festligare tillfällen behöver absolut inte vara så fina att det tarvas högtidsklädsel för att alumner ska få bära mössa! Till exempel är det under cortègen många Chalmers-alumner som väljer att bära mössan trots att de inte bär högtidsklädsel, vilket är jätteroligt eftersom det vittnar om att Chalmers fortfarande ligger dem varmt om hjärtat.

Med varma hälsningar,
Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande

Adlerbertska-stipendiet
Socialt
14 juni, 2012, kl 19:19
Hej Kåren! Räknar ni med underkända kurser i betygssnittet när ni ska dela ut Adlerbertska-stipendiet?

 

Hej,
Vi på kåren är inte ansvariga för utgivandet av stipendiet, men du kan kontakta stipendieavdelningen på Chalmers för mer information.
 
Jonas Björkman
vSO 1213
Dammiddag
Socialt
14 juni, 2012, kl 18:18
Skulle inte kåren avskaffa dammiddagen? Jag tycker det känns jättesunkigt med en middag där tjejer ska bli fulla och skrika efter strippande killar. Hela konceptet med att tjejer måste ha en helt egen middag för att kunna vara sig själva eller vad det nu kan vara känns faktiskt förlegat. Jag blir ledsen att man ska förväntas vara uppklädd och sminkad och fin som tjej. Jag vill gå på Chalmers precis som jag är, utan att jag ska behöva förväntas dregla över havnakna män. Så min fråga är följande: Finns det en diskussion om dammiddagens vara eller icke-vara? Vad är argumenten för att man ska ha en särskild middag för tjejer?
Emilia

Hej Emilia!

Dammiddagarna har funnits i många år och haft många nöjda besökare, men också besökare som har känt sig mycket obekväma eller känt sig exkluderade. I Chalmers Studentkårs likabehandlingspolicy slås fast att alla medlemmar ska ha samma möjligheter att delta i kårens arrangemang, det vill säga att en person inte kan bli nekad att gå på ett arrangemang på grund av att personen i fråga exempelvis har ett visst kön. Chalmers Tekniska Högskola är i sin jämlikhetspolicy mycket tydlig med att inga särskilda satsningar ska genomföras för minoriteter på Chalmers, vilket innebär att det inte är tillåtet med aktiviteter för endast ett kön. Genom att hålla jämlikhetsutbildningar för aktiva hoppas vi att vi kan förändra attityder och göra Chalmers Studentkår till en mer välkomnande organisation för alla, men det är ett förbättringsarbete som ständigt pågår.

 
Under året har dammiddagarna diskuterats i flera organ inom Studentkåren där man har kommit med förslag på hur dammiddagar kan förbättras så att de blir mer välkomnande och inte lika heteronormativa som de klassiskt sett har varit. Många vill fortfarande behålla den gamla traditionen med dam- och herrmiddagar men genomföra dem i en mer tidsenlig anda där teknologer själva får välja vilken av middagarna de vill besöka och jag är säker på att dammiddagen kommer att fortsätta utvecklas.
 
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Sociala enheten eller din sektions studerandearbetsmiljöombud för att diskutera sådana här frågor.
 

Med varma hälsningar

Ida Kläppevik
Sociala enhetens ordförande, Kårledningen