Engelsk kommunikation

Dela

Här samlar vi information, dokument och tips för att vi tillsammnas bättre nåt ut till våra internationella medlemmar. 

I dagsläget har kåren följande:

I riktlinjerna framgår hur man kan förhålla sig till information och om och i så fall hur den ska översättas. Ordlistan är till för att översätta ord som inte finns i vanliga ordböcker och är chalmers- eller studentspecifika. I verktygslådan för kommunikation hittar du även inbyggda tips för engelsk kommunikation där det är relevant.

Tips

  • Använd universella symboler istället för ord. Det finns bra symboler för tid, plats, mer info, hemsidor etc.
  • Använd bilder istället för mycket text så blir det också mindre att översätta
  • Undvik google translate. Det blir ofta stolpigt, onaturligt och i värsta fall riktigt fel (men kan generera skratt om man behöver det)
  • Översätt inte rakt av. Det är nästan omöjligt eftersom svenska och engelskan är uppbyggda på väldigt olika sätt grammatisk. Försök hellere formulera budskapet snarare än själva orden.Ta hjälp av ordlistan för chalmersspecifika uttryck.
  • Om möjligt använd engelska redan i rubriker för att tidigt signalera att informationen vänder sig till alla alt. låt det första du skriver vara [English below] eller dylikt.
  • Ta hjälp! Kanske känner du någon som har engelska som modersmål som kan läsa igenom. 

Bra länkar vid översättning


Uttalas det "use"? Nope. Juice uttalas med ett[dj] i början. Här kommer fler bra saker att tänka på.