Ditt medlemskap

Dela

Genom ditt medlemskap blir du delägare i Sveriges största kårhus, och får mängder av rabatter och förmåner.

Några exempel på vad du får för din avgift:

  • Rabatter när du handlar i kårens egna restauranger och servicebutik STORE
  • Bada i kårens pool som är öppen hela året, helt gratis
  • Delta i hundratals kårevent årligen: fester, tävlingar, mässor, konserter
  • Någon som arbetar för dina intressen som student gällande utbildning, trygghet och studiesocialt liv
  • CSN- rådgivning, helt gratis

Se flera rabatter och förmåner här. Det är Mecenat som är vår kortleverantör, där kan du få reda på om du är berättigad till SJ-rabatten


 

Kåravgiften

Din terminsavgift går till att driva studentkårens verksamhet tillsammans med intäkter från olika samarbetsavtal med högskolan och näringlivet. Det är våra gemensamma lokaler som måste skötas, samt arvodet till de studentrepresentanter som för alla medlemmars räkning tar studieuppehåll för att på heltid kunna ägna sig åt att göra din studietid både fantastisk men också att finnas där som ett stöd – genom studentinflytande i utbildnings- trygghets- och arbetsmarknadsfrågor. 

Det är kårfullmäktige som beslutar om avgiften inför varje termin, och till höstterminen 2016 sattes den på 240 kronor per termin och medlem. Av dem går 40 kronor oavkortat till den betalande medlemmens teknologsektion. Ytterligare 10 kronor per kårmedlem (alltså cirka 100 000 kronor per termin) går till en gemensam pott som alla teknologsektioner kan söka medel ifrån för att bedriva egna projekt och förbättrningsarbeten. Kåravgiften täcker också medlemskapskostnaderna för GFS och SFS så att Chalmers studentkårs medlemmar även kan njuta av de förmåner dessa organisationer har att erbjuda utan några extra kostnader. Bara det som återstår därefter går in i kårens centrala ekonomi.
 
Doktorander betalar enbart 75% av terminsavgiften. (alltså 180 kronor för höstterminen 2016)
 

Kårmedlemsskap

Chalmers Tekniska högskola är sedan 1994 en så kallad stiftelsehögskola. Det innebär att högskolan ägs av en stiftelse och det är stiftelsen som bestämmer hur skolan ska utvecklas, på andra lärosäten görs detta av staten. Att vara stiftelsehögskola innebär också att Chalmers har egna regler för studentinflytande, antagning och examination. Chalmers har därför bestämt att alla ska vara medlemmar i studentkåren. Det ger oss studenter en stark och viktig röst i samarbetet med högskolan där vi tillsammans arbetar för att Chalmers regler ska vara lika bra eller bättre än de på statligt reglerade högskolor.