Bostad

Dela

Att flytta hemifrån och söka egen bostad är ett stort steg.

Att bostadsmarknaden dessutom har relativt få bostäder anpassade till studenters behov och ekonomi gör det inte lättare. Studentkåren arbetar för att alla studenter ska kunna erbjudas passande boende till studentekonomiska hyror.

Chalmers Studentkårs förtroendevalda arbetar aktivt för att se till att alla chalmerister ska ha en bra och billig bostad under studietiden genom politisk påverkan och ägarskap i bostadsbolag. Chalmers Studentkår är också medstiftare i Chalmers Studentbostäder - CSB och i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder - SGS (genom Göteborgs förenade studentkårer).

Söka bostad
För att få en bostad i Göteborg ställer du dig i bostadskö hos Boplats (CSB) och SGS. Därefter har du möjlighet att söka bostäder via samma sidor. Endast du som är kårmedlem har möjlighet att bo hos Chalmers Studentbostäder. Hos SGS får medlemmar i Chalmers Studentkår extra kötid för varje halvår.