Senaste nytt

8 oktober 2015 8:30

​Forskare på Chalmers har upptäckt att en viss typ av bäddmaterial ökar effektiviteten och sänker drifts- och underhållskostnaderna kraftigt vid

5 oktober 2015 15:38

Chalmers Studentkårs kårstyrelse består av kårordförande, vice kårordförande och ordförandena för Utbildningsenheten, Sociala enheten och Arbetsmarknadsenheten. Kårstyrelsen är ett beslutande och beredande organ vars huvudsakliga uppgift är att leda kårens verksamhet och bereda underlag till kårfullmäktigemöten. Nedan följer referat från verksamhetsårets fjärde kårstyrelsemöte.

2 oktober 2015 11:02

Anna Crona (h13) och Carl von Rosen (e13) är radarparet som leder kårens promotionsbolag så att företag och studenter kan mötas utan torra lunchbaguetter och på chalmeristens villkor. Här berättar de om när de får sparken, spelar fiol och varför studenter är bättre än proffs.

24 september 2015 8:27

Nya inval, uppdateringar om bastun, och en arbetsgrupp för att på ett bättre sätt konkretisera studentkårens hållning till utbildningsutbud

23 september 2015 8:56
Mottagningen har ännu en gång lidit mot sitt slut, och se vilken mottagning det blev!